Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Teknolojik içerikli televizyon reklamlarının tüketici davranışı üzerine etkisi: Akdeniz Üniversitesi örneği

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.