Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

On the determinant of tridiagonal matrices via some special numbers

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.