Selcuk University Digital Archive Systems

Çağdaş Türk resim sanatında fotogerçekçi eğilimler

Show simple item record

dc.contributor.advisor Arda, Zühal
dc.contributor.author Akkaya, İbrahim
dc.date.accessioned 2018-05-16T06:30:52Z
dc.date.available 2018-05-16T06:30:52Z
dc.date.issued 2017-01-19
dc.identifier.citation Akkaya, İ. (2017). Çağdaş Türk resim sanatında fotogerçekçi eğilimler. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/10664
dc.description.abstract Sanat, bireysel ve toplumsal kimlikleri ifade eden araçlardan biridir. Resim sanatında kimi sanatçıların özgürce nesneleri çalışması, kimi sanatçıların da nesneleri fotoğraftan faydalanarak birebir benzetmeye çalışmasıyla başlayan serüven, teknolojinin gelişmesiyle birlikte daha da farklı bir boyut kazanarak ressamların izleyicide şaşkınlık uyandıran resimler üretmesine neden olmuştur. 1960' lı yıllarda Batılı sanatçılar tarafından ortaya çıkartılan Fotogerçekçilik, bütün dünyada olduğu gibi hem Batı resim sanatını hem de Türk resim sanatını etkilemiştir. Gerçek dünyanın dikkatli gözlemine dayanan doğru, nesnel ve tarafsız betimini herhangi bir duygu katmadan aynı fotoğrafta olduğu gibi yansıtmak fotogerçekçilerin tek amaçları olmuştur. Bu bağlamda "Çağdaş Türk Resim Sanatında Fotogerçekçi Eğilimler" başlıklı tez çalışmasında, öncelikle Fotogerçekçilik akımı hakkında detaylı bilgiler verilmiş ve Batılı sanatçıların gerçekleştirdikleri resimler üzerinde durulmuştur. Daha sonra Türk resim sanatının tarihsel gelişimi ile fotoğrafı çalışmalarında bir araç olarak kullanan Türk sanatçıların resimlerine yer verilmiştir. Çağdaş Türk resim sanatında fotogerçekçi anlayışla resim yapan; Nur Koçak, Mustafa Sekban, Taner Ceylan, Cömert Doğru ve Mustafa Yüce'nin hakkında bilgiler verilip, seçilen resimleri (beş adet) analiz edilmiştir. Son bölümde ise eser metni ve analizler başlığı altında İbrahim Akkaya'nın fotogerçekçi eğilimde yapmış olduğu resimlerinin analitik çözümlemeleri yapılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract Art is one of the means of expressing individual and social identities. The adventure which started with the works of some artists freely to work in the art of painting and the works of some artists to compare the objects with the help of the photographs, caused the artists to produce a more astonishing picture in the audience by acquiring a different dimension with the development of technology. The photorealism that was brought out by Western artists in the 1960s influenced both Western painting art and Turkish painting art as it is all over the world. It is the sole purpose of photorealists to reflect the true, objective and objective image that based on careful observation of the real world, as in the same photo without adding any emotion. In this context, in the thesis study entitled "Photorealistic Tendencies in Contemporary Turkish Painting Art", firstly detailed information about the photorealism movement was given and the paintings that were performedby the Western artists were emphasized. Later, the paintings of the Turkish artists who used photography as a means in their studies with the historical development of the Turkish painting art were included. Information was given about Nur Koçak, Mustafa Sekban, Taner Ceylan, Cömert Doğru and Mustafa Yüce who paint with photorealistic understanding in Contemporary Turkish Painting Art and their selected paintings ( five pieces) were analyzed. In the last part, analytical analyses of the pictures that have been made with the photorealistic tendency by Ibrahim Akkaya under the title of the text and analyses of the work were made. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.subject Fotoğraf tr_TR
dc.subject Photography tr_TR
dc.subject Fotogerçekçilik tr_TR
dc.subject Photorealism tr_TR
dc.subject Resim sanatı tr_TR
dc.subject Painting art tr_TR
dc.title Çağdaş Türk resim sanatında fotogerçekçi eğilimler tr_TR
dc.title.alternative Photorealistic tendencies in contemporary Turkish painting art tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account