Selcuk University Digital Archive Systems

60-72 ay çocukların sosyal problem çözme becerilerinin anne tutumları açısından incelenmesi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Görücü, Alpaslan
dc.contributor.author Karakuş, Nurşen
dc.date.accessioned 2018-05-16T06:24:50Z
dc.date.available 2018-05-16T06:24:50Z
dc.date.issued 2017-03-01
dc.identifier.citation Karakuş, N. (2017). 60-72 ay çocukların sosyal problem çözme becerilerinin anne tutumları açısından incelenmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/10661
dc.description.abstract Bu araştırmanın genel amacı, 60-72 aylık çocukların sosyal problem çözme becerilerinin anne tutumları açısından incelenmesidir. İlişkisel tarama modelinde düzenlenen araştırmanın çalışma grubu, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Konya il merkezinde yer alan Selçuklu, Meram, Karatay ilçelerindeki okul öncesi eğitim kurumlarından tesadüfi olarak seçilen bağımsız anaokulları ve ilköğretime bağlı anasınıflarında eğitim gören 60-72 Ay 500 çocuktan ve onların ebeveynlerinden oluşmaktadır. Araştırmada verilerin toplanması amacıyla "Ebeveyn Tutum Ölçeği" ve "Wally Sosyal Problem Çözme Testi" kullanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen veriler, SPSS 20.0 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin analizinde önem düzeyi 0.05 olarak benimsenmiştir. Ebeveyn tutum ölçeğinin demokratik, otoriter, aşırı koruyucu ve izin verici tutumlarının sosyal problem çözme testi puanlarına etkisini test etmek amacıyla "ANOVA"; cinsiyet, aile yapısı gibi değişkenlerin çocukların sosyal problem çözme beceri puan ortalamaları üzerindeki etkisini test etmek amacıyla "t testi" kullanılmıştır. Araştırma sonucunda çocukların sosyal problem çözme becerilerinin anne tutumlarına göre farklılaşmadığı belirlenmiştir. Araştırmanın sonunda elde edilen tüm sonuçlar yorumlanmış ve tartışılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract The general aim of this study is to investigate social problem solving ability of 60-72 months old children in terms of mother attitudes. The research sample of the study, which was designed in relational screening model, consists of 500 children, 60-72 months old, and their parents, trained in 2014-2015 educational year in several randomly selected from pre-school education institutions in Selçuklu, Meram and Karatay towns located in Konya city centre. "Wally Social Problem Solving Test" and "Parents Attitude Scale" were used in order to collect data. The gathered data from this study were analysed by using SPSS 20.0 packaged software. the significance level was determined as 0.05 in the analysis of data. "ANOVA" analysis was used in order to determine the effects of parents attitude of democratic, authoritarian, overprotective and permissive on social problem solving test scores; "t test" was used in order to determine the effects of the variables like gender and family structure on the average scores of social problem solving ability. It was determined at the end of the study that social problem solving abilities of the children did not differ according to their parents'' attitudes. All the results gathered from the study were interpreted and discussed tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.subject Okul öncesi eğitim tr_TR
dc.subject Preschool education tr_TR
dc.subject Tutum tr_TR
dc.subject Attitude tr_TR
dc.subject Sosyal problem çözme tr_TR
dc.subject Social problem solving tr_TR
dc.title 60-72 ay çocukların sosyal problem çözme becerilerinin anne tutumları açısından incelenmesi tr_TR
dc.title.alternative Investigating the abilities of 60-72 months old chilren about solving social problem i̇n terms of mother attitude tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account