Selcuk University Digital Archive Systems

SnO nanopartiküllerinin sentezi, karakterizasyonu ve fotokatalitik aktivitesinin incelenmesi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kamış, Handan
dc.contributor.author Sarıbel, Muhammet
dc.date.accessioned 2018-05-15T11:41:27Z
dc.date.available 2018-05-15T11:41:27Z
dc.date.issued 2017-07-17
dc.identifier.citation Sarıbel, M. (2017). SnO nanopartiküllerinin sentezi, karakterizasyonu ve fotokatalitik aktivitesinin incelenmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/10655
dc.description.abstract Nanoyapıdaki metal oksitler çok iyi mekanik, optik, manyetik ve fiziksel özelliklere sahip olduklarından dolayı son zamanlarda çok fazla ilgi çekmektedirler. Bu metal oksitler arasında geniş bir bant aralığına sahip Kalay oksit (SnO) parçacıkları (Eg= 2,7-3,2 eV) katalizör, güneş hücreleri, lityum iyon bataryaları için elektrot malzemesi olarak sıklıkla kullanılan bir metal oksittir. Nanoyapıdaki metal oksitlerin sentez parametreleri değiştirilerek morfolojik yapısı, partikül boyutu ve kristal özellikleri rahatlıkla kontrol edilebilir. Bu çalışmada, SnO nanopartiküllerinin ilk kez TX-100 sürfaktantı varlığında, farklı Sn2+:TX-100 oranlarında hidrotermal sentez yöntemiyle sentezlenmesi, karakterizasyonu ve fotokatalitik aktivitesinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın ilk aşamasında, SnO nanopartikülleri farklı Sn2+:TX-100 oranlarında hidrotermal sentez yöntemiyle sentezlenmiş ve elde edilen SnO partiküllerinin yapısal karakterizasyonu için X-ışınları Difraktometrisi (XRD) ve X ışını Fotoelektron Spektrometresi (XPS), morfolojik yapısı için Geçirimli Elektron Mikroskopu (TEM) ve Taramalı Elektron mikroskopu (SEM) yöntemi, termal kararlığı için Diferansiyel Taramalı Kalorimetri (DSC) ve spektroskopik karakterizayonu için UV Difüz Reflaktans Spektroskopisi ve UV-Vis absorpsiyon spektroskopisi yöntemleri kullanılmıştır. Çalışmanın ikinci aşamasında ise, sentezlenen SnO nanopartiküllerinin, UV ışık altında ve doğal güneş ışığı altında tekstil sektöründe kullanılan Rodamin B ve Metilen Mavisi boyasının renginin gideriminde fotokatalizör olarak ilk kez kullanılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract Recently metal oxides nanostructures have attracted much interest because they have very good mechanical, optical, magnetic and physical properties. SnO particles, which have a wide gap band (Eg= 2,7-3,2 eV) among these metal oxides, are a metal oxide frequently used in the electrode material applications for catalysts, solar cells, lithium ion batteries. Changing synthesis parameters of metal oxides nanostructure can be controlled easily in terms of the morphology, particle size and crystalline properties In this study, for the first time in the presence of TX-100 surfactant SnO nanoparticles, different rates of Sn2+:TX-100 were aimed to be synthesized by hydrothermal method. In the first part of the study, different rates Sn2+:TX-100 were synthesized by hydrothermal synthesis and morphology of synthesized nanoparticles were investigated. Morphological and chemical structural of SnO is aimed to examine with different methods such as by using X-ray Diffraction (XRD), X-ray Photoelectron Spectroscopy (XPS), Transmission Electron Microscopy (TEM), scanning electron microscope (SEM), Differential Scanning Calorimetry (DSC), UV diffuse reflectance spectroscopy and UV-Vis absorption spectroscopy. In the second part of the study, SnO nanoparticles were used for the first time as photocatalyst under UV light and natural sunlight for the removal of Rhodamin B and Metylen Blue dyes used in the textile industry. tr_TR
dc.description.sponsorship Bu tez çalışması BAP tarafından 17201006 nolu proje ile desteklenmiştir. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Fotokataliz tr_TR
dc.subject Metilen mavisi tr_TR
dc.subject Yarı iletken fotokatalizör tr_TR
dc.subject Photocatalysis tr_TR
dc.subject Methylene blue tr_TR
dc.subject Semiconductor photocatalyst tr_TR
dc.title SnO nanopartiküllerinin sentezi, karakterizasyonu ve fotokatalitik aktivitesinin incelenmesi tr_TR
dc.title.alternative Synthesis, characterization and photocatalytic activities of SnO nanoparticles tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account