Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Hindilerin fekal florasından izole edilen E.coli suşlarının bazı patojenite özellikleri üzerinde incelemeler

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.