Selcuk University Digital Archive Systems

Çulluk Kapan lügati (İnceleme-metin-dizin)

Show simple item record

dc.contributor.advisor Toker, Mustafa
dc.contributor.author Uygun, Muhsin
dc.date.accessioned 2018-05-03T13:43:22Z
dc.date.available 2018-05-03T13:43:22Z
dc.date.issued 2014-01-08
dc.identifier.citation Uygun, M. (2014). Çulluk Kapan lügati (İnceleme-metin-dizin). Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/10550
dc.description.abstract Tezimizde Çulluk Kapan Lügati üzerine İnceleme-Metin-Dizin çalışması yapılmıştır. Arap harfli metin, çevriyazı alfabesine aktarılmış ve kelimelerin dizini yapılmıştır. Eserin inceleme kısmında dikkat çeken imlâ özellikleri ele alınmıştır. Bu çalışmayı yapmaktaki temel amacımız, eserin yazıldığı dönemde kullanılan, yaşayan kelimelerin durumunu ve eserin kelime hazinesini öğrenmekti. Bu amaç doğrultusunda eseri baştan sona inceleyip, söz varlığını çıkardık. Çalışmayı yaparken klasik yöntemleri kullandık. Yani daha önce bu alanda yapılan çalışmaları gözden geçirip, birtakım eserlerin inceleme ve dizin kısımlarını örnek alarak çalışmamızı şekillendirdik. Elde ettiğimiz sonuçlar bizi memnun etti. Yazılı kaynaklarda rastlanmayan imlâ özelliklerine ve eserin yazıldığı dönemi konu alan sözlüklerde yer almayan yüzden fazla kelime tespit ettik. Yeni kelimelerin bulunmuş olması bilim dünyası için faydalı bir durumdur. Eserin yazıldığı döneme ışık tutacağı kanaatindeyiz. Çünkü yazım tarihi itibariyle Eski Anadolu Türkçesi dönemini kapsayan eserde dönem özelliklerini yansıtmanın yanında, dönem özelliklerine aykırı olan durumlarla da karşılaşılmıştır. Bu özelliklerinden dolayı çalışmamızın bilim dünyasına faydalı olacağı düşüncesini taşımaktayız. tr_TR
dc.description.abstract In this thesis, we studied the Text-Index-Investigation subjects about the dictionary of Çulluk KAPAN. The Arabic Alphabet based text was transferred to the transcriptional alphabet and an index of the words about the dictionary was arranged. During the period of the investigation of the text, we dealed with the ortography of the text. The main purpose of this work in doiğng this thesis, our intention was to understand the lexicon and the word's condition which were alive in that period of time. In this point of view, we investigated the whole dictionary from the begginig to the end and we found its lexicon. While doing this work, we applied to theclassical methods. Reviewing the old works, which were hold about this subject before, we reformed our work by taking examples from those works. The results we achieved from our work made us very happy. In this work we found new words and new ortographical specifications that weren't discovered before, at the former discriptive written sources and we found also, more than a hundred new words, wh,ch even couldn't b found in any dictioanrty that were wrtten in the same period of our work. Founding new words, is a good news fort he scientific World. And we are sure that, this work will enlighten the period in which the dictioanary written. Because, in addition to reflecting the periodical specifications that covers the Old Anatolian Turkish, in this artifact we also came across with some features that are contraversable to their period of time. By the help of al those featrues of this work we sincierly hope that, this thesis will helpfull for all the scientific world. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.subject Çulluk Kapan lügati tr_TR
dc.subject Eski Anadolu Türkçesi tr_TR
dc.subject Old Anatolian Turkish tr_TR
dc.title Çulluk Kapan lügati (İnceleme-metin-dizin) tr_TR
dc.title.alternative The dictionary of Çulluk Kapan (Examination-text-i̇ndex) tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account