Selcuk University Digital Archive Systems

SBE, Yüksek Lisans, Arkeoloji Koleksiyonu

SBE, Yüksek Lisans, Arkeoloji Koleksiyonu

 

Recent Submissions

 • Şahin, Onur (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-07-04)
  Yurt dışında ve ülkemizde birçok müzede yer alan pişmiş toprak, taş ve metal eserler gibi tıpkı cam eserler de oldukça önemli arkeolojik buluntulardan biridir. Bu eserler kimi zaman cam kap olarak çeşitli amaçlarda kullanırken ...
 • Orhan, Uğurcan (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-06-27)
  Kekova Adası, günümüz Antalya ili Demre ilçesi Üçağız mevkiinde, Simena antik kentinin 1 km güneyinde Andriake Limanı'nın ise 4 km. batısında yer almaktadır. Ada, yaklaşık 7,5 km uzunluğunda ve en geniş yeri 1,8 km ...
 • Aydın, Metin (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-05-25)
  Börükçü Nekropolü, Karia Bölgesi'nin önemli kentlerinden biri olan Stratonikeia ile Lagina arasında bulunan kutsal yol üzerinde, doğu-batı yönde eğimli bir yamaç üzerinde yer almaktadır. 2002 ile 2009 yılları arasında ...
 • Kotan, Taygun (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-05-30)
  Roma Plastik Sanatında Apotheosis konulu bu tezimde Roma Dönemi kabartmalı eserlerde işlenen İmparator ve İmparatoriçelerin tanrısallaştırılması ele alınmıştır. Apotheosis; Bir insanın ilahlaştırılması ya da tanrılar katına ...
 • Yonca, Kadriye (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-04-25)
  Roma Mumya Portreleri, Mısır'ın Roma İmparatorluğu'nun egemenliği altında olduğu dönemde, M.S.1.-3. Yüzyıllar arasında mumyalanmış cesetlerin üst bölümüne yerleştirilmiş, ahşap panolar üzerine resmedilmiş portre resimlere ...
 • Yayla, Sercan (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-04-18)
  Lykaonia Bölgesi, Prehistorik Dönemlerden itibaren birçok medeniyete ev sahipliği yapmış verimli bir coğrafyanın merkezinde yer almaktadır. Bölge, Orta Anadolu'nun merkezinde bulunmasından dolayı kültürel bir yoğunluğa ve ...
 • Göçer, Yasin (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017-12-22)
  Kekova Bölgesinin 4 km doğusunda yer alan Andriake Limanı ve Myra'da bulunan denizcilerin koruyucusu olan St. Nicholaus kilisesi, bölgenin hem ticari hem de dini bir öneme sahip olmasına neden olmuştur. Ayrıca Kekova Bölgesi ...
 • Bakar, Ali (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
  Seleuceia ad Calycadnum, Anadolu yarımadasının güneyini oluşturan Kilikya Bölgesi'nin Cilicia Tracheia olarak adlandırılan dağlık bölümünde yer almaktadır. Günümüzde ise Akdeniz Bölgesi'nin önemli ticaret şehirlerinden ...
 • Ertabak, Tuğçe (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017-12-15)
  Antikçağda üzerine pişirme kabı konularak pişirme işlemi yapılan "maltız" ; ocak ya da mangal anlamına gelmektedir. Bu mangalların başlıca kullanım amacı yemek pişirmek ve ısıtma olmakla beraber bazı kutsal alanlarda kült ...
 • Üstünel, Mehmet Can (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-03-08)
  Antik Dönem'de Troas Bölgesi'nde bulunan Işıldak Tepealtı Çanakkale'nin yaklaşık 25 km Güneybatısında, İntepe'nin (Erenköy) 5 km Batısında; Çanakkale Boğazı'nın Güney kesiminde yer almaktadır. Antik Troas Bölgesi, kabaca ...
 • Bala, Dilber (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-03-08)
  Su, insanoğlunun varoluşundan beri yaşamın temel unsurlarından biridir. Suya her alanda ihtiyaç duyan ve yerleşimlerinin konumlarını buna göre belirleyen Antik Dönem insanı, su kaynağından uzak, yağışın az olduğu yerlerde ...
 • Dönmez, Günay (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
  Marmara Bölgesi sınırları içirişinde yer alan Avşa Adası, Balıkesir iline bağlı olup Marmara Denizi'nin güney batısında yer alır ve Marmara Adaları adıyla anılan takımadaları oluşturan adalardan biridir. Adanın ilk yerli ...
 • Kılıç, Yiğit (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-02-28)
  "Antik Çağ'da Boya ve Boyama "boyanın insanoğlu tarafından çağlar boyunca günlük hayatta, mekân süslemelerinde ve ritüel amaçlı törenlerdeki kullanımı üzerine yazılmış bir tezdir. Çok renklilik, renklendirme, boya çeşitleri, ...
 • Boran, Hanife (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-01-15)
  İnsanoğlu doğum, yaşam ve ölüm döngüsünün bir parçası olduğundan dolayı, gerek ölüm gerekse ölümden sonraki yaşam tarih boyunca toplumları cezbetmiştir. İnsanların ölen yakınlarını bir çukur açarak gömmeleri, zaman içerisinde ...
 • Sığın, Metin (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  Akeramik Neolitik'ten beri üretilen ve adeta sembol niteliği taşıyan taş kaplar; bir çok kültürde karşımıza çıktığı gibi, Anadolu Kültür tarihinin de vazgeçilmez örnekleri arasındadır. Birçok bölgede rastlanan taş kaplar ...
 • Akarsu, Babür Mehmet (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  Eskiçağ Mezopotamya'sı ve Anadolu'su arasında, hammadelerin, mamul malların, buluşların, fikirlerin, yeni teknolojilerin aktarımının yapıldığı deniz ticareti olgusu mevcuttu. Bu deniz ticaretinin rotası doğu-batı ...
 • Gürdal, Sevgi (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  Anadolu'da Başlangıcından yani A Keramik Neolitik dönemden Hitit devleti sonuna kadar olan dönemdeki bütün tasvirli sanat eserlerindeki yırtıcı kuş betimleri incelenmiştir.
 • Özdemir, Seher (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  Tarihin en eski dönemlerinden beri pek çok medeniyetin yerleşimine tanık olan Orta Anadolu coğrafyasının arkeolojik bağlamda derinlemesine incelenmesi gereken merkezlerinden birisi de Sızma Höyüğü'dür. Bugüne kadar bu ...
 • Sönmez, Barış Emre (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  Hellenistik Dönem Heykel Sanatına Toplumsal Bilincin Yansıması adlı tez çalışmam, bu dönemin içerisinde yapılan Hellenistik heykellerin belli bir stil analizinin yapılması ya da belli bir kronolojinin oluşturulması değil, ...
 • Dumankaya, Oktay (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  Bilinen bütün antik devir çapalarının ilk buluntuları antik devire ait gemilerde ortaya çıkmıstır. Aynı zamanda koy ve kıyılarda elde yapılan arastırmalar sonucunda bulunan çapalarda arastırmalara kaynak saglamıstır. ...

View more