Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Numerous exact solutions for the Dodd-Bullough-Mikhailov equation by some different methods

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.