Selcuk University Digital Archive Systems

Sürdürülebilir turizm yönetimi kapsamında yer alan örnek ekoturizm uygulamaları

Show simple item record

dc.contributor.author İsayeva, Sevinç
dc.contributor.author Kasalak, Murad Alpaslan
dc.date.accessioned 2018-04-25T07:35:26Z
dc.date.available 2018-04-25T07:35:26Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation İsayeva, S., Kasalak, M. A. (2016). Sürdürülebilir turizm yönetimi kapsamında yer alan örnek ekoturizm uygulamaları. Çatalhöyük Uluslararası Turizm ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1, (1), 183-200. Retrieved from http://sutsad.selcuk.edu.tr/index.php/sutsad/article/view/138 tr_TR
dc.identifier.issn 2548-0588
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/10441
dc.description.abstract Dünyada meydana gelen değişikliklerden dolayı insanların çevreye negatif yönde etkisi de artmıştır. Doğal kaynakların tükenmesi, çevre kirliliği, ekolojik dengenin bozulması sonuçta dünya ülkelerinin zarar görmesine neden olmaktadır. Bu olumsuz durum içerisinde yer alan gelişmekte ülkelerde en önemli gelir kaynaklarından birisi de turizmdir. Ancak kitle turizmi bu olumsuz tahribatı arttırmıştır. Bu durum sürdürülebilirlik ve ekoturizmi dünya için zorunlu kılmıştır. Bu nedenle çalışmamızda sürdürülebilir turizm çeşidi olan ekoturizmin dünya üzerindeki örneklerini incelemek amaçlanmıştır. Çalışmamızın ilk bölümünde sürdürülebilir turizm ve turizmde sürdürülebilirlik politikaları kapsamında Avrupa ve Türkiye’nin sürdürülebilirlik politikaları, ikinci bölümde ekoturizme kavramsal yaklaşım, ekoturizmin amaç ve ilkeleri, üçüncü bölümde dünyada ekoturizm ve sürdürülebilir turizm uygulamaları yer almıştır. Bu çalışma da sürdürülebilirliğin ve ekoturizmin çevreye daha az negatif yönden etki eden turizm türü olarak, aynı zamanda örnek olarak ele alınmış destinasyonlar olan İspanya, İtalya, Kosta‐Rika, Florida, Karayipler, Tayvan, Çin`de ekoturizm uygulamaları incelenmiştir. tr_TR
dc.description.abstract Due to the changes occurring in the world has resulted creating negative effect of people to the environment. Depletion of natural resources, environmental pollution, ecological degradation ultimately causes damage to the world. But mass tourism has increased the negative destruction.One of the most important sources of income in this negative situation in developing countries is tourism. This situation makes sustainability and ecotourism imperative for the world.Therefore, this study is intended to examine the examples of the varieties of ecotourism sustainable tourism in the world. In the first chapter of this study sustainable tourism, and organisations, sustainable policy in Europe and Turkey ,in the second part conceptual approach to ecotourism ,the aime and principles of ecotourism, in the third part ecotourism and sustainablity practices in the world have been involved. In this study,it has been made compilation about how sustainability and ecotourism were implemented in the targeted countries as a kind of tourism which has little negative affect on environment. At the same time ,it was investigated ecotourism practices in the desytinations which taken as an examples Spain, İtaly, Costa‐Rica, The Caribbean, Florida, Taiwan, China. tr_TR
dc.description.sponsorship URL: http://sutsad.selcuk.edu.tr/index.php/sutsad/article/view/138 tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi tr_TR
dc.subject Sürdürülebilirlik tr_TR
dc.subject Sürdürülebilirlik politikaları tr_TR
dc.subject Ekoturizm tr_TR
dc.subject Ekoturizm uygulamaları tr_TR
dc.subject Ecotourism practices tr_TR
dc.subject Ecotourism tr_TR
dc.subject Sustainability policy tr_TR
dc.subject Sustainability tr_TR
dc.title Sürdürülebilir turizm yönetimi kapsamında yer alan örnek ekoturizm uygulamaları tr_TR
dc.title.alternative The example ecotourism practices content of the sustainable tourism management tr_TR
dc.type Article tr_TR
dc.relation.journal Çatalhöyük Uluslararası Turizm ve Sosyal Araştırmalar Dergisi
dc.identifier.volume 1
dc.identifier.startpage 183
dc.identifier.endpage 200


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account