2017, Cilt 1, Sayı 2

 

Recent Submissions

 • Soysal, Abdullah (Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi, 2017)
  Turizm ekonomik ve sosyal yönlerden ülkeler için giderek önemi daha da artan sektör durumuna gelmektedir. Denize girmek, boş zaman geçirmek vb. gibi faktörlerle ön plana çıkan turizm günümüzde daha çok sağlık bakımından ...
 • Hacıgökmen, Mehmet Ali (Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi, 2017)
  Ateşbâz‐ı Veli hakkında çok fazla bilgiye sahip değiliz. Bugün bildiğimiz Mevlana ile arasında geçen bir menkıbe, türbesinde bulunan kitabedir. Ateşbaz‐ı veli bütün bu bilinmezliğine rağmen Mevleviliğin en önemli yapı ...
 • Akdemir, Ayşe; Işık, Mürşit (Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi, 2017)
  Enformasyon teknolojilerindeki hızlı değişim ve iş hayatının getirileri yeni çalışma biçimlerini ve iş hayatında esnekliği ortaya çıkarmıştır. Kısmi süreli çalışma da evde çalışma, tele çalışma ve sıkıştırılmış iş haftası ...
 • Tellioğlu, Salih; Tekin, Mahmut (Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi, 2017)
  Turizm endüstrisi için özel bir pazar olarak nitelendirilen engelli turizmi, turistik ülkelere sağladığı ekonomik katkıların yanı sıra sosyal yönü ile de güçlü bir turizm türüdür. Engelli bireylerin toplumun diğer bireyleri ...
 • Arat, Tugay; Çalımlı, Yalçın (Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi, 2017)
  Günümüzde yaşanan teknolojik gelişmeler çalışma süresinin düşmesi ve insanların değerlendirebilecekleri boş zaman sağlamaktadır. Bunun sonucunda, bireylerin zamanlarını değerlendirebilecekleri faaliyetlere olan talep ...
 • Baltacı, Mahmut; Ay, Hakkı Mümün (Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi, 2017)
  Seyahat acentaları turistlere ulaştırma, konaklama, gezi, spor ve eğlence sağlayan, onlara turizm ile ilgili bilgiler veren, turizm ekonomisine ve genellikle ödemeler dengesine katkıda bulunan ve kar amacı güden ticari ...
 • Akandere, Gökhan; Zerenler, Muammer (Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi, 2017)
  İşletmeler canlı birer organizma olduklarından doğal kaynakları daha uygun maliyetle elde edebilmek ve günümüz rekabet senaryoları içinde önemli bir değişken olan doğal çevreye saygı taahhüdü vererek çevreye karşı sorumlu ...
 • Şimşek, Muttalip (Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi, 2017)
  19. yüzyılın ortalarından itibaren Osmanlı taşra teşkilatının önemli bir birimi olan nahiyelerin idarî yapıları, yapılan düzenlemelerle detaylı bir şekilde belirlenmişti. Özellikle 1867 İdare‐i Nevâhi Nizamnâmesi ile ...
 • Yolal, Medet (Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi, 2017)
  Etkinlikler genellikle turistik bir çekicilik olarak kabul edilirler. Dolayısıyla küçük büyük bütün yerleşim yerleri kimi zaman yerel, kimi zaman ulusal veya uluslararası etkinlikler düzenleme arayışı içindedirler. Gerek ...
 • Erdoğan, Merve Gençyürek; Karaçor, Süleyman (Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi, 2017)
  Kapitalist düzenin desteklediği boş zaman faaliyetlerinin bir endüstri haline gelmesiyle, bireylerin tüketim faaliyetleri değişmeye ve çeşitlilik göstermeye başlamıştır. Bu çerçevede şekillenen ve ‘lüks’ tüketim arzusu ile ...
 • Ceylan, Seher (Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi, 2017)
  Emek yoğun bir endüstri olan turizm sektöründe, yöre halkı ve turistler karşılıklı iletişim içindedir. Sektörde çalışan yöre halkının turistlerle olan sağlıklı iletişimi, turistlerin memnuniyeti ve destinasyonun turistler ...

View more