Selcuk University Digital Archive Systems

Browsing SBE, Yüksek Lisans, Arkeoloji Koleksiyonu by Title

Browsing SBE, Yüksek Lisans, Arkeoloji Koleksiyonu by Title

Sort by: Order: Results:

 • Korkmaz, Hatice (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011-10-12)
  Antik dönem deniz ticaretinde önemli liman kentlerinden olan Keramos'un Belentepe ve Mengefe Mevkilerinde, başkanlığını Prof. Dr. Ahmet A. Tırpan'ın yürüttüğü kurtarma kazıları 2007-2008 yıllarında yapılmıştır. 2007-2008 ...
 • Oyarçin, Kasım (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010)
  Bu çalışmada, 2008 yılı Kelenderis Agora-Bazilikası kazılarında ele geçen Geç Antik Çağ sikkeleri incelenmiştir. Tezin ilk üç bölümünde sikkeler hakkında genel bir bilgi ile 1987 yılından bu yana sürdürülen Kelenderis’deki ...
 • Bedir, Ramazan (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010)
  Kamu idaresinin güvenilirliğine ve işleyişine karşı suçlar içerisinde TCK. m. 257’de düzenlenen görevi kötüye kullanma suçu, hukuki niteliği itibariyle genel ve tamamlayıcı bir suçtur. Bu yönüyle bir kamu görevlisinin TCK. ...
 • Altun, Savaş (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  Akdeniz kıyılarımızın yüzyıllar boyu deniz ticareti açısından önemi bu kıyılarda da tespit edilen onlarca batıktan anlaşılmaktadır. Bu batıklardan Geç Tunç Çağı'na ait olan kazısı tamamlanmış Uluburun ve Gelidonya batıkları ...
 • Yılmazer, Hatice (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1990)
 • Zoroğlu, Leyla (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2010)
  Çalışmamız kapsamında Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde bulunan on yedi adet portre incelenmiştir. Roma Cumhuriyet dönemine ait bir portreden başlayarak İ.S. 5. yüzyıla kadar uzanan bir tarih aralığında olduğu düşünülen ...
 • Arslan, Emine (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
  M.Ö. 8. Yüzyılda Gordion' da kendi medeniyetlerini kurmaya başlayan Frigler, yaşadıkları bölgenin bin yıl sonra bile Frigya olarak anılmasını sağlamışlardır. Son derece gizemli olmalarıyla dikkat çeken adak levhaları, ...
 • Sığın, Metin (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  Akeramik Neolitik'ten beri üretilen ve adeta sembol niteliği taşıyan taş kaplar; bir çok kültürde karşımıza çıktığı gibi, Anadolu Kültür tarihinin de vazgeçilmez örnekleri arasındadır. Birçok bölgede rastlanan taş kaplar ...
 • Gürdal, Sevgi (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  Anadolu'da Başlangıcından yani A Keramik Neolitik dönemden Hitit devleti sonuna kadar olan dönemdeki bütün tasvirli sanat eserlerindeki yırtıcı kuş betimleri incelenmiştir.
 • Atak, Kemal (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012-03-23)
  Bu çalışmaAnadolu'da Kalkolitik Çağ'da kabartma bezemeli seramik geleneğinin ayrıntılı bir biçimde ele alınması ve geleneğin görüldüğü merkezlerden yola çıkılarak bölgeler arasındaki kültürel etkileşim ile benzer örnek ...
 • Konaç, Vildan (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  Atın evcillestirilmesi insanlık tarihinde önemli bir asamadır. Medeniyetlerin gelismesinde, tarıma bağlı hayvancılığın gelisiminde, göçebe kültürün yayılmasında atın önemli bir rolü vardır. Atlar gündelik hayattan siyasete, ...
 • Bakar, Nur (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2009)
  Hamamlar büyük şehirler için önemli yapılardır antik devirde. Çünkü bu şehirlerde oturan ve konuk olan insanlar bu hamamlardan faydalanmaktaydı. Bu binalar eğlenme, temizlenme ve tedavi amaçlı kullanılıyordu. Özellikle ...
 • Yalçınkaya, Deniz (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2016-01-21)
  Antik Çağ Akdeniz medeniyetlerinde kullanılan denizcilik terimlerinin bir derlemesini yapmak ve bu yolla Antik dönem deniz hayatına ve kültürel ilişkilere genel bir bakış sağlamak, tezin ana amacını oluşturmaktadır. Aslında ...
 • Güler, Taner (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006)
  Tüm çağlar boyunca Doğu Akdeniz'de yoğun ticari faaliyetler söz konusudur. Bu açıdan bölgenin siyasi durumuna baktığımızda, Mısır, Hitit, Grek ve Fenike uygarlıklarının çağlar boyunca özellikle deniz egemenliği için mücadele ...
 • Takımcı, Meltem Çağlayan (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016-02-22)
  "Antik Çağ'da Bayramlar ve Festivaller" adlı bu çalışmada Antik Dönemde Yunanistan ve Roma uygarlıklarında kutlanmış olan festivaller ve bayramlar incelenmiştir. Çalışma ile Antik Dönemdeki dini inanışların günümüze olan ...
 • Kılıç, Yiğit (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-02-28)
  "Antik Çağ'da Boya ve Boyama "boyanın insanoğlu tarafından çağlar boyunca günlük hayatta, mekân süslemelerinde ve ritüel amaçlı törenlerdeki kullanımı üzerine yazılmış bir tezdir. Çok renklilik, renklendirme, boya çeşitleri, ...
 • Hamza, Laike (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006)
 • Güngör, Mualla (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007-07-05)
  Frygler Anadolu'ya 1200'lerin ortasında varmışlardır. Deniz insanları olarak bilinen Frygler kabileler halinde göç etmişlerdir. 8.yy'ın başında Gordion'u başkent yapmışlardır. Gordion'un kurucusu Gordios'tur. Frygler ...
 • Ağar, Belkan (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  İnsanoğlunun saz demetlerini bir araya getirip, keçi postlarını şişirerek su üzerinde kalmayı başarmasıyla başlayan yolculuğunun ilkel sallarla devam edip gemi yapım teknolojilerinde ki ilerlemeyle ilkel sallardan antik ...
 • Atalay, Gülgün (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010)
  Antik Yunan mimarisine ait ve günümüze kadar gelen mimari yapılar doğduğu büyüdüğü üç ana bölge olan Yunanistan, İtalya ve Anadolu da incelendiğinde Antik yunan Mimarisinde tapınak mimarisi , temel nizamlar, mimari akımlar ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account