2016, Cilt 7, Sayı 2

 

Recent Submissions

 • Yılmaz, Ayşenur; Yıldız, Sibel; Yıldıran, İbrahim; Aydın, Aytaç (Selçuk Üniversitesi, Mantarcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, 2016)
  Doğu Karadeniz Bölgesi, doğa ve kültür mantarlarının gelişimi ve çeşitliliği bakımından diğer bölgelere göre avantajlı konumdadır. Mantar gelişimi için gereken ekolojik koşullar bölgenin doğasında hemen her mevsim kendiliğinden ...
 • Demirel, Kenan; Koçak, Mehmet Zeki (Selçuk Üniversitesi, Mantarcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, 2016)
  Bu çalışma, Van ili Erçiş ilçesi sınırları içerisinde yer alan Zilan Vadisi’nin makromantar çeşitliliğini belirlemek amacıyla yapılmıştır. 2013–2014 yıllarında yapılan arazi çalışmaları ile makrofungus örnekleri toplanmıştır. ...
 • Akçay, Mustafa Emre; Uzun, Yusuf (Selçuk Üniversitesi, Mantarcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, 2016)
  Bu çalışmada Belonidium mollissimum (Fuckel) Raitv. türü ülkemiz mikobiyotası için yeni kayıt olarak sunulmuştur. Türün kısa betimi, makro ve mikro morfolojilerine ilişkin fotoğrafları verilmiştir.
 • Özparlak, Haluk; Alkan, Sinan; Zengin, Gökhan; Aktümsek, Abdurrahman (Selçuk Üniversitesi, Mantarcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, 2016)
  Deri hastalıkları, Alzheimer ve diyabeti de içeren küresel sağlık sorunlarının tedavisinde en çok kabul gören stratejilerden birisi anahtar enzim inhibisyonu teorisidir. Bu sebeple bu çalışmada Türkiye’deki yabani ve kültüre ...
 • Özparlak, Haluk; Zengin, Gökhan; Kaşık, Gıyasettin (Selçuk Üniversitesi, Mantarcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, 2016)
  Ganoderma cinsi çok eski çağlardan beri insan sağlığı için kullanılmaktadır. Ganoderma türleri en önemli tıbbi mantarlardan biri olarak düşünülmektedir ve geleneksel tıpta kanser, hipertansiyon, gastrik ülser, böbrek ve ...
 • Günyar, Özlem Abacı (Selçuk Üniversitesi, Mantarcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, 2016)
  Bu derlemede, S. cerevisiae’ nin hücresel morfogenezin temelini oluşturan mekanizmalar özetlenmiştir. Mitotik hücre döngüsü ve eşleşme sırasında polarizasyonu düzenleyen anahtar sinyalleşme yol izleri tanımlanmıştır. ...

View more