2016, Cilt 7, Sayı 1

 

Recent Submissions

 • Dülger, Başaran; Akata, Ilgaz (Selçuk Üniversitesi, Mantarcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, 2016)
  In the current study, Lasiosphaeria ovina (Pers.) Ces. & De Not (Lasiosphaeriaceae) was recorded for the first time from Turkey at family level. A short description, the photographs of macro and the micro morphologies of ...
 • Selçuk, Faruk; Hüseyin, Elşad (Selçuk Üniversitesi, Mantarcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, 2016)
  Bu çalışmada mikrofungusların konsortif yapıları ve konukçuları ile olan ilişkileri hakkında bilgi verilmiştir. Ayrıca, Ülkemizin kimi orman fitosönozlarında yapılan tür teşhis çalışmalarının sonuçları da verilmiştir. ...
 • Yamaç, Mustafa; Pekşen, Aysun (Selçuk Üniversitesi, Mantarcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, 2016)
  Yenebilir ve tıbbi özellikli makrofungusların üretimi, dünya genelinde en yüksek miktarda gerçekleştirilen katı faz fermentasyonu uygulamasıdır. En fazla üretimi yapılan mantar türleri Agaricus bisporus, Pleurotus türleri ...
 • Sesli, Ertuğrul; Sesli, Ayşegül Topcu (Selçuk Üniversitesi, Mantarcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, 2016)
  Chalciporus piperatoides (A.H.Sm. & Thiers) T.J.Baroni & Both (Boletaceae), Gymnopus menehune Desjardin, Halling & Hemmes (Omphalotaceae) veLyophyllum shimeji (Kawam.) Hongo (Lyophyllaceae) Türkiye’den ilk kez kaydedilmiştir.
 • Pekşen, Aysun; Yamaç, Mustafa (Selçuk Üniversitesi, Mantarcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, 2016)
  Mantar yetiştiriciliğinde üretim sonrasında ortaya çıkan materyale atık veya kullanılmış mantar kompostu/substratı (AMS) adı verilmektedir. Her geçen yıl artan mantar üretimi, hasattan sonra atık haline gelen kompost ...
 • Solak, Seda; Akgül, Hatice Esra; Öztürk, Celaleddin (Selçuk Üniversitesi, Mantarcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, 2016)
  Bu çalışmada Fatih Ormanı (Şişli, İstanbul) epifitik liken biyoçeşitliliği araştırılmıştır. 17 cinse ait 28 liken türü kaydedilmiştir. Liken türlerinin tercih ettiği ağaç türleri arasındaki farklılıklar belirtilmiştir.
 • Demirel, Kenan; Acar, İsmail; Boztepe, Güler Ömeroğlu (Selçuk Üniversitesi, Mantarcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, 2016)
  Bu çalışma, Lice (Diyarbakır) yöresinin makromantar çeşitliliğini belirlemek amacı ile yapılmıştır. 2009–2010 yıllarında toplanan örnekler üzerinde yapılan makroskobik ve mikroskobik incelemeler sonucunda Leotiomycetes, ...
 • Uzun, Yasin; Kaya, Abdullah; Yakar, Semiha; Karacan, İbrahim Halil (Selçuk Üniversitesi, Mantarcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, 2016)
  A heterobasidioid fungi family Hyaloriaceae Lindau was recorded for the first time from Turkey based on the collection and determination of Myxarium nucleatum from Gaziantep province. Short description of the taxon are ...
 • Çağlar, Abdullah; Eroğlu, Gönül; Kaşık, Gıyasettin (Selçuk Üniversitesi, Mantarcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, 2016)
  Bu çalışma 2014-2015 yılları arasında Elmalı (Antalya) İlçesi Tekke Bölgesi’nde yapılmıştır. Arazi çalışmalarında miksomisetlerin gelişimine uygun orman döküntü materyalleri toplanmıştır. Nem odası tekniği ve laboratuvar ...
 • Asan, Ahmet (Selçuk Üniversitesi, Mantarcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, 2016)
  Bu çalışmada, 05.08.2015 tarihi itibariyle SCI-Expanded kapsamında yer alan ve mikoloji alanında olan 27 dergideki Türkiye adresli yayınlar analiz edilmiştir. Çalışmada kullanılan veriler, Thomson-Reuters tarafından ...

View more