2014, Cilt 5, Sayı 2

 

Recent Submissions

  • Bayburt, Cansu; Karaduman, Ayşe Betül; Çelik, Uğur; Yamaç, Mustafa (Selçuk Üniversitesi, Mantarcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, 2014)
    Lignoselülozik atıklar mikrobiyal saldırı ve parçalanmaya karşı oldukça dirençli yapısal bileşenlerdir. Beyaz çürükçül funguslar, bu dirençli bileşenin degradasyon ve mineralizasyonunu başarılı biçimde gerçekleştirebilirler. ...
  • Şen, İsmail; Allı, Hakan; Işıloğlu, Mustafa (Selçuk Üniversitesi, Mantarcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, 2014)
    Bigadiç (Balıkesir) yöresinde farklı lokalitelerden 2009-2010 yılları arasında 64makrofungus örneği toplanmıştır. Arazi ve laboratuar çalışmaları sonucunda, 2 bölüm ve 19 familya dadağılım gösteren 48 takson belirlenmiştir.
  • Baba, Hayri; Alkan, Sinan; Kaşık, Gıyasettin (Selçuk Üniversitesi, Mantarcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, 2014)
    In this taxonomic study, macrofungi of Tayfur Sökmen Campus (Hatay) werecollected between 2010-2011. As a result of field and laboratory studies we have reported 58 taxa Ascomycota and Basidiomycota. The distribution, ...

View more