Selcuk University Digital Archive Systems

Kitozan modifiyeli zirai atığın Cr(VI) giderimindeki veriminin incelenmesi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Edebali, Serpil
dc.contributor.author Yavuz, Betül
dc.date.accessioned 2018-04-10T13:17:38Z
dc.date.available 2018-04-10T13:17:38Z
dc.date.issued 2017-08-01
dc.identifier.citation Yavuz, B. (2017). Kitozan modifiyeli zirai atığın Cr(VI) giderimindeki veriminin incelenmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/10279
dc.description.abstract Bu çalışmada, zirai ürün olan Muğla yöresi zeytin çekirdeği, öğütülerek ve elek analizi yapılarak ortalama parçacık boyutu belirlenmiş ve bu hammadde kitozan ile modifiye edilmiştir. Bu işlem basamağının ardından derişik NaOH ve metanol çözeltisinin içinde mikrokapsül boncuklar oluşturulmuştur. Oluşturulan boncuklar sonrasında gluteraldehit ile çapraz bağlanarak son fonksiyonlaştırma işlemi gerçekleştirilmiştir. Daha sonra etanol ile yıkanan boncuklar oda sıcaklığında kurutulmuştur. Ayrıca işlem görmemiş zeytin çekirdeği derişik NaOH ile yıkanarak modifiye zeytin çekirdeği ile kıyaslama yapılmıştır. Modifiye edilmiş zeytin çekirdekleri, Cr(VI)'nın K2Cr2O7 tuzundan hazırlanan sulu çözeltisinden adsorpsiyon tekniği ile uzaklaştırılması için biyosorbent olarak kullanılmıştır. Adsorpsiyon çalışmaları üzerine sırasıyla, adsorban miktarı, başlangıç konsantrasyonu, temas süresi ve pH parametrelerinin etkileri incelenmiştir. Cr(VI) iyonlarının modifiye zeytin çekirdeği ile adsorpsiyonu için optimum temas süresi 90 dakika olarak bulunmuştur. Adsorban madde miktarı arttırıldıkça adsorplanan Cr(VI) miktarı artmış ve 0.04 gram ile dengeye ulaşmıştır. Ayrıca artan pH ile Cr(VI) iyonlarının adsorpsiyonunun azaldığı ve maksimum değerin pH 2 değerinde elde edildiği gözlenmiştir. Değişen Cr(VI) konsantrasyonun adsorpsiyona etkisi incelenmiş ve denge verileri ile Langmuir ve Freundlich izoterm modelleri uygulanmıştır. Sonuç olarak yeni adsorban olarak hazırlanan kitozan ile modifiye edilmiş zeytin çekirdeğinin sulu çözeltilerden Cr(VI) gideriminde uygulanabileceği ve alternatif bir biyomalzeme olarak kullanılabileceği gözlenmiştir. tr_TR
dc.description.abstract In this study, olive stone which as known agricultural product at Muğla region, was being milled and was being screen analysed to define average particle size. This raw material was modified with biomaterial as known as chitosan. After this step of process, it is created as beads in concentrated NaOH and methanol solution. Then created bead was cross linked with glutaraldehyde to finalize last process of functionalization. Afterwards the bead which was washed with ethanol, was dried at room temperature. Also uncured olive stone was washed with concentrated NaOH was compared with modified olive stone. Modified olive stones used as biosorbent to remove from prepared aqueous solution of salt K2Cr2O7 of Cr(VI) with adsorption technicque. After adsorption studies, effect of adsorbent, initial concentration, contact time and pH parameters was analyzed, respectively. The optimum contact time for adsorption of Cr (VI) ions on modified olive stone was found to be 90 minutes. As the amount of adsorbent increased, the amount of Cr (VI) adsorbed increased and reached to the equilibrium with 0.04 grams. It was also observed that the adsorption of Cr (VI) ions decreased with increasing pH and the maximum value was obtained at pH 2. The effect changing Cr (VI) concentration on adsorption was observed and Langmuir and Freundlich isotherm models were applied with equilibrium data. As a result, it can be seen that the olive stone modified with chitosan prepared as new adsorbent can be applied for Cr (VI) removal from aqueous solutions and used as an alternative bioadsorbent. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Adsorpsiyon tr_TR
dc.subject Biyomalzeme tr_TR
dc.subject Gluteraldehit tr_TR
dc.subject Kitozan tr_TR
dc.subject Mikrokapsül tr_TR
dc.subject Adsorption tr_TR
dc.subject Biomaterials tr_TR
dc.subject Glutaraldehyde tr_TR
dc.subject Chitosan tr_TR
dc.subject Microcapsules tr_TR
dc.title Kitozan modifiyeli zirai atığın Cr(VI) giderimindeki veriminin incelenmesi tr_TR
dc.title.alternative Investigation of chitosan-modified agricultural waste for the removal of Cr(VI) tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account