Selcuk University Digital Archive Systems

Transient analysis of short circuit faults with reference to grid-connected wind/PV hybrid systems

Show simple item record

dc.contributor.advisor Çetinkaya, Nurettin
dc.contributor.author Umer, Farhana
dc.date.accessioned 2018-04-10T13:14:52Z
dc.date.available 2018-04-10T13:14:52Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Umer, F. (2017). Transient analysis of short circuit faults with reference to grid-connected wind/PV hybrid systems. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış doktora tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/10267
dc.description.abstract Çeşitli arıza durumunda kısa devre akımının iletim şebekesine katkısı Rüzgar / PV hibrid güç sisteminin önemli bir özelliğidir. Bu zorlu Rüzgar / Güneş Enerjisi ve PV arasındaki topoloji değişiklikleri nedeniyle koruma mühendislerine iş Konvansiyonel üretim birimleri. Bu yazıda çeşitli tipler için simülasyon sonuçları sunulmuştur Arıza ve rüzgar / PV jeneratörlerinin katkısı geçici analiz ile elde edilmiştir. Bu araştırmanın amacı, bir Rüzgar / PV hibridinin geçici davranışını incelemektir Sistemin kısa devre hatalarına ve sonuç dalga formlarına bağlı olarak davranışını açıkladığı gibi Rüzgar / PV jeneratörlerinin zirve değerleri ve çürüme oranı olarak. Birincisi, geleneksel Güç sistemi incelenmiştir, böylece iletim sistemi bir uçta bir Senkron jeneratör. İkincisi, incelenen güç sistemi, Geleneksel güç sistemi 100 MW Rüzgar / Güneş Sistemi ile entegredir. Kısa devre arızası 400 kV iletim hattı boyunca farklı noktalarda gerçekleşir. İçinde Bu çalışma, çeşitli faylar senaryoları dikkate alınarak, fay türleri, fay Yer, arıza direnci, Peterson bobini ve hat uzunlukları. Çalışmalarda, ATP / EMTP Program, Rüzgar / PV hibrid güç sisteminin modellenmesi için kullanılır; Sonuç olarak, geçici Aşırı gerilim ve aşırı akım dalga biçimleri hesaplanır ve çizilir. tr_TR
dc.description.abstract Contribution of short circuit current into the transmission network under various fault condition is a significant feature of Wind/PV hybrid power system. It's a challenging job to protection engineers due to the topology variations among Wind/PV and conventional generating units. This paper presents simulation results for various types of faults and contribution of Wind/PV generators got through transient analysis. The objective of this research is to examine the transient behavior of a Wind/PV hybrid system due to short circuit faults and resulting waveforms explained the behavior, such as peak values and rate of decay, of the Wind/PV generators. Firstly, a conventional power system is studied, such that the transmission system is fed at one-end by a synchronous generator. Secondly, the power system studied is a hybrid power system in which the conventional power system is integrated with a 100 MW Wind/PV system. Short circuit fault takes place at different locations along a 400 kV transmission line. In this study several scenarios have been considered regarding the types of faults, fault location, fault resistance, Peterson coil and the line lengths. In the studies, ATP/ EMTP program is used for modelling the Wind/PV hybrid power system; As a result, transient overvoltage and overcurrent waveforms are computed and plotted. tr_TR
dc.language.iso en tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Overvoltage tr_TR
dc.subject Overcurrent tr_TR
dc.subject Fault resistance tr_TR
dc.subject Peterson coil tr_TR
dc.subject Short circuit fault tr_TR
dc.subject Transient analysis tr_TR
dc.subject Aşırı voltaj tr_TR
dc.subject Aşırı akım tr_TR
dc.subject Arıza direnci tr_TR
dc.subject Peterson bobini tr_TR
dc.subject Kısa devre hatası tr_TR
dc.subject Geçici analiz tr_TR
dc.title Transient analysis of short circuit faults with reference to grid-connected wind/PV hybrid systems tr_TR
dc.title.alternative Kısa devre hatalarının kavan-bağlantılı rüzgar/PV hibrit sistemlerine ilişkin geçici analiz tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account