Selcuk University Digital Archive Systems

Browsing SBE, Yüksek Lisans, Eğitim Bilimleri Koleksiyonu by Author "Altınok, Vicdan"

Browsing SBE, Yüksek Lisans, Eğitim Bilimleri Koleksiyonu by Author "Altınok, Vicdan"

Sort by: Order: Results:

 • Elci, Devrim (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2008)
  Bu araştırmanın amacı ilköğretim okulu öğretmenlerinin örgütsel sosyalleşme düzeylerinin, örgütsel sosyalleşme belirtileri olarak adlandırılan iş doyumu, motivasyon, örgütsel bağlılık ve örgütsel kabullenme düzeylerinde ...
 • Gökçe, Abdulkerim (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2009)
  Bu araştırmanın amacı İlköğretim Okulu Yöneticilerinin motivasyonunu etkileyen faktörlerin incelenmesidir. Araştırmadaki amaca ulaşmak için: Veri toplama aracı, 2007-2008 eğitim-öğretim yılında Konya ili merkez ilçelerindeki ...
 • Ok, İsmail (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006)
  Bu araştırmanın amacı iş stresinin ilköğretim okul yöneticileri üzerindeki etkisini ortaya çıkarmaktır. Araştırma tarama modelindedir. Nitel bir araştırma olan bu çalışmada veriler anket ve kaynak tarama ile toplanmıştır. ...
 • Deliveli, Kısmet (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004)
  Bu araştırma ile üniversitelerde görev yapan yöneticilerin bilgi yönetimi boyutlarına yönelik görüşleri incelenmek suretiyle; yöneticilerin bilgi yönetimini nasıl algıladıkları, bilgi yönetimi girişiminin ya da döngüsünün ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account