Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Sistemik skleroz hastalarında damar sertliğinin kalp tipi yağ asidi bağlayıcı protein (H-FABP), homosistein ve asimetrik dimetilarjinin (ADMA) ile ilişkisi

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.