Selcuk University Digital Archive Systems

Kronik hepatit B'li hastalar ve inaktif hepatit B taşıyıcılarında depresyon, anksiyete düzeyleri ve yaşam kalitesinin değerlendirilmesi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ural, Onur
dc.contributor.author Yiğit, Özge
dc.date.accessioned 2018-04-05T10:04:54Z
dc.date.available 2018-04-05T10:04:54Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Yiğit, Ö. (2015). Kronik hepatit B'li hastalar ve inaktif hepatit B taşıyıcılarında depresyon, anksiyete düzeyleri ve yaşam kalitesinin değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış uzmanlık tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/10168
dc.description.abstract Hepatit B, dünyadaki en yaygın enfeksiyon hastalıklarından olup, önemli bir halk sağlığı sorunudur. Kronik hastalıklar, uzun ve düzenli tedavi gerektiren, hastayı ve yakın çevresini ekonomik, fiziksel ve ruhsal yönden zorluklarla karşılaştıran hastalıklardır. Kronik hepatitli hastaların tedavi ve izlemi sırasında anksiyete ve depresyon başta olmak üzere psikiyatrik ek tanılar önemli sorunlardır. Çalışmamıza Ağustos 2013 - Ağustos 2014 tarihleri arasında Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji polikliniğine başvuran, 100 kronik hepatit B ve 100 inaktif hepatit B taşıyıcılığı olan hasta ile 100 sağlıklı kontrol grubu dahil edildi. İnaktf hepatit B olan grupta anksiyete riskinin, kronik hepatit B olan grupta hem anksiyete, hem de depresyon riskinin kontrol grubuna göre anlamlı olarak yüksek olduğu görüldü. Yaşam kalitesi parametrelerinden genel sağlık, fiziksel rol güçlüğü ve vitalite sorları inaktif hepatit B grubu ve kronik hepatit B olan hastalarda kontrol grubuna göre anlamlı olarak düşük bulundu. HBV ile kronik olarak enfekte kişilerin takip ve tedavileri sırasında ruhsal durumları gözardı edilmemelidir. Saptanan psikiyatrik bozuklukların etkin şekilde tedavi edilmesi bu olguların sağlıkla ilişkili yaşam kalitelerinin artmasını sağlayacak ve tedaviye olan uyumlarını artıracaktır. tr_TR
dc.description.abstract Hepatitis B is one of the most common infectious diseases in the world and it is a major public health problem. Chronic diseases require long and regular treatment, the patient and the immediate enviroment are diseases that compares the challenges of economic, physical and mental aspects. Psychiatric comorbidity, especially anxiety and depression in patients with chronic hepatitis during treatment and follow-up are important issues. In our study, 100 chronic hepatitis B cases, 100 inactive hepatitis B carriers and 100 healthy control group who were followed up on the date August 2013 between August 2014 at Selcuk University Faculty of Medicine Hospital Infectious Diseases and Clinical Microbiology clinic were included. Risk of anxiety in the inactive hepatitis B group, both risk of anxiety and depression in the chronic hepatitis B group were found to be significantly higher risk of than the control group. General health, physical role limitations and vitality scores of the quality of life parameters, inactive hepatitis B group and in patients with chronic hepatitis B were significantly lower than the control group. During the follow-up and treatment of chronic HBV-infected persons should not be overlooked in state of mind. Effectively treating psychiatric disorders that detected lead to improved health-related quality of life and increase compliance with therapy for these patients. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi tr_TR
dc.subject Hepatit B tr_TR
dc.subject Anksiyete tr_TR
dc.subject Depresyon tr_TR
dc.subject Yaşam kalitesi tr_TR
dc.subject Hepatitis B tr_TR
dc.subject Anxiety tr_TR
dc.subject Depression tr_TR
dc.subject Life quality tr_TR
dc.title Kronik hepatit B'li hastalar ve inaktif hepatit B taşıyıcılarında depresyon, anksiyete düzeyleri ve yaşam kalitesinin değerlendirilmesi tr_TR
dc.title.alternative Evaluation of depression, anxiety level and quality of life in patients with chronic hepatitis B and inactive hepatitis B carriers tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account