Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Üst orta kol çevresi ölçümünün 1-5 yaş arası Türk çocuklarda malnütrisyon tanısında kullanılan gomez, waterlow ve Dünya Sağlık Örgütü sınıflandırmaları ile bağlantısı

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.