Selcuk University Digital Archive Systems

Bazı mantar türlerinin antiviral aktivitelerinin in vitro olarak değerlendirilmesi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Doğan, Hasan Hüseyin
dc.contributor.author Karagöz, Sami
dc.date.accessioned 2018-04-05T10:05:11Z
dc.date.available 2018-04-05T10:05:11Z
dc.date.issued 2015-03-05
dc.identifier.citation Karagöz, S. (2015). Bazı mantar türlerinin antiviral aktivitelerinin in vitro olarak değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış doktora tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/10161
dc.description.abstract Türkiye'de doğal olarak yetişen ve halk tarafından gıda olarak tüketilen bazı makromantar türlerinin (Morchella conica, Morchella esculenta, Pleurotus ostreatus, Terfezia boudieri, Tricholoma anatolicum) yanı sıra, yenmeyen bazı ağaç paraziti makromantar türlerinin (Fomes fomentarius, Laetiporus sulphureus, Phellinus igniarius, Porodaedalea pini ve Pyrofomes demidoffii) herpes simplex virus tip 1 (HSV-1)'e karşı antiviral aktivitelerini değerlendirmek amacı ile planlanan bu çalışmada, 2011-2012 yılları arasında Türkiye'nin değişik yörelerinden (Konya, Karaman, Antalya, Muğla, Isparta illeri ve çevresi) mantar örnekleri toplandı. Bu örneklerden hazırlanan metanol ve su ekstraktları kolorimetrik XTT [2,3-Bis(2-methoxy-4-nitro-5-sulfophenyl)-2H-tetrazolium-5-carboxanilide inner salt] testi ile anti-herpes simplex virus tip 1 (HSV-1) aktiviteleri yönünden incelendi. Antiviral aktivite yönünden pozitif ekstraktların seçicilik indeksi (SI), SD50 (% 50 sitotoksik konsantrasyon) / EC50 (viral etkiyi % 50 engelleyici konsantrasyon) oranını hesaplayarak belirlenmiştir. Yenmeyen mantar türlerinden Fomes fomentarius, Phellinus igniarius ve Porodaedalea pini su ekstraktları antiherpetik aktivite gösterirlerken, diğer mantar türlerinin metanol ve su ekstraktları antiherpetik etki göstermemiştir. Fomes fomentarius, Phellinus igniarius ve Porodaedalea pini su ekstraktlarının seçicilik indeksleri, sırasıyla, >4.46, >5.15 ve >6.98 olarak belirlendi. Bu ekstraktlar Vero hücreleri üzerine sitotoksik etki göstermemiştir. Bu çalışma, Fomes fomentarius, Phellinus igniarius ve Porodaedalea pini'nin anti-HSV-1 aktivitesine yönelik ilk rapordur. tr_TR
dc.description.abstract Türkiye'de doğal olarak yetişen ve halk tarafından gıda olarak tüketilen bazı makromantar türlerinin (Morchella conica, Morchella esculenta, Pleurotus ostreatus, Terfezia boudieri, Tricholoma anatolicum) yanı sıra, yenmeyen bazı ağaç paraziti makromantar türlerinin (Fomes fomentarius, Laetiporus sulphureus, Phellinus igniarius, Porodaedalea pini ve Pyrofomes demidoffii) herpes simplex virus tip 1 (HSV-1)'e karşı antiviral aktivitelerini değerlendirmek amacı ile planlanan bu çalışmada, 2011-2012 yılları arasında Türkiye'nin değişik yörelerinden (Konya, Karaman, Antalya, Muğla, Isparta illeri ve çevresi) mantar örnekleri toplandı. Bu örneklerden hazırlanan metanol ve su ekstraktları kolorimetrik XTT [2,3-Bis(2-methoxy-4-nitro-5-sulfophenyl)-2H-tetrazolium-5-carboxanilide inner salt] testi ile anti-herpes simplex virus tip 1 (HSV-1) aktiviteleri yönünden incelendi. Antiviral aktivite yönünden pozitif ekstraktların seçicilik indeksi (SI), SD50 (% 50 sitotoksik konsantrasyon) / EC50 (viral etkiyi % 50 engelleyici konsantrasyon) oranını hesaplayarak belirlenmiştir. Yenmeyen mantar türlerinden Fomes fomentarius, Phellinus igniarius ve Porodaedalea pini su ekstraktları antiherpetik aktivite gösterirlerken, diğer mantar türlerinin metanol ve su ekstraktları antiherpetik etki göstermemiştir. Fomes fomentarius, Phellinus igniarius ve Porodaedalea pini su ekstraktlarının seçicilik indeksleri, sırasıyla, >4.46, >5.15 ve >6.98 olarak belirlendi. Bu ekstraktlar Vero hücreleri üzerine sitotoksik etki göstermemiştir. Bu çalışma, Fomes fomentarius, Phellinus igniarius ve Porodaedalea pini'nin anti-HSV-1 aktivitesine yönelik ilk rapordur. tr_TR
dc.description.sponsorship Bu tez çalışması Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörlüğü tarafından 09101039 nolu proje ile desteklenmiştir. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Antiviral aktivite tr_TR
dc.subject Herpes simplex virus tip 1 tr_TR
dc.subject Metanol ve su ekstraktları tr_TR
dc.subject Mantarlar tr_TR
dc.subject Antiviral activity tr_TR
dc.subject Herpes simplex virus type 1 tr_TR
dc.subject Methanolic and aqueous extracts tr_TR
dc.subject Mushrooms tr_TR
dc.title Bazı mantar türlerinin antiviral aktivitelerinin in vitro olarak değerlendirilmesi tr_TR
dc.title.alternative In vitro evaluation of the antiviral activity of some fungi species tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account