Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Bazı mantar türlerinin antiviral aktivitelerinin in vitro olarak değerlendirilmesi

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.