Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Yüksek dozda Simvastatin'in ratlarda oluşturduğu hepatotoksisite üzerine N-asetil sistein'in etkisi

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.