Selcuk University Digital Archive Systems

Browsing SBE, Doktora, Tarih Koleksiyonu by Title

Browsing SBE, Doktora, Tarih Koleksiyonu by Title

Sort by: Order: Results:

 • Özcan, Ruhi (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1993)
 • Şimşek, Muttalip (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013)
  XX. Yüzyılın başlarında, Osmanlı Devleti idaresi altında yer alan gayr-i Müslimlerin yaşantılarına dair iki sancağı kapsayan bu araştırmamızda, gayr-i Müslimlerin demografik, sosyo-ekonomik durumları ile bölgenin asayişine ...
 • Çetin, Cemal (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2009)
  Anadolu'da Faaliyet Gösteren Menzilhaneler (1690-1750) Osmanlı Devleti'nde resmî ulaşım ve haberleşme, menzilhane adı verilen istasyonlar vasıtasıyla sağlanmıştır. Menzilhanelerin konumları büyük ölçüde yol sistemine göre ...
 • Mutlu, Gülseren (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015-03-13)
  Phrygia Paroreia Bölgesi Helenistik Dönem "Phrygia Epictetos" olarak isimlendirilen Phrygia toprakları içersinde yer almaktadır. Paroreia Bölgesi Antik Çağ birbirini takip eden dönemler içersinde, kültürel değişimin bütün ...
 • Berk, Fatih Mehmet (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011-05-16)
  Phrygia, Anadolu'nun jeopolitik konumuna değer katan en önemli merkezlerden birisidir. Medeniyetin ilk başlangıç yıllarından günümüze kadar devam eden serüveninde, Doğu- Batı, Batı- Doğu arasında meydana gelen karşılıklı ...
 • Karauğuz, Güngör (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000)
 • Koçak, Talat (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
  Amorium kenti tarihin farklı dönemlerinde iskân görmüş bir yerleşmedir. Bununla birlikte önemini Geç Antik Çağ'da artırmıştır. Bu dönemde Bizans Anadolusu'nun en önemli kentidir. Kent kendi adıyla bir hanedan çıkartarak ...
 • Sarı, Muhammed (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011-10-25)
  Atatürk döneminin iskân politikasında ilk uygulama Yunanistanla yapılan mübâdele olmuştur. Mübâdelenin I. Dünya Savaşının ardından başlamış olması ise, Türk hükümeti açısından büyük zorluk teşkil etmiştir. Bunun yanında ...
 • Mikayılov, Elnur (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2010)
  Çalışma Atatürk dönemi Türkiye Azerbaycan ilişkilerini ayrıntılı olarak araştırmaktadır. Türkiye Azerbaycan ilişkilerinin siyasal, ekonomik, diplomatik ve sosyal-kültürel yönleri kapsamlı olarak analiz edilmektedir. Bu ...
 • Kurtulgan, Kürşat (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010)
  Cumhuriyetin kurulduğu ilk yıllarda (1923-1933) Balkanlardan Anadolu'ya büyük bir göç olayı yaşanmıştır. Bu göçleri ve iskân politikalarını genel olarak inceleyen çok sayıda eser mevcut olmakla beraber, bu büyük olayı ...
 • Tekin, Cemile (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011-06-10)
  Bosna-Hersek bölgesinde ilk devlet XII. Yüzyılda Bosna Krallığı adıyla kurulmuştur. Osmanlıların XIV. ve XV. Yüzyıllarda fetihler sonucunda Krallık yıkılmış; bundan itibaren XIX. Yüzyıl ortalarına kadar Bosna toprakları ...
 • Şafakcı, Hamit (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013-02-22)
  Bu çalışmada, Osmanlı döneminde madencilik faaliyetleri genel hatlarıyla incelenmekte; Osmanlı döneminde işletilen madenlerden biri olan Bozkır madeni ele alınmaktadır. Osmanlı Devleti'nin madencilik alanındaki uygulamalarını ...
 • Çay, Mustafa Murat (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013-03-15)
  Türk Siyasî hayatında tartışmalı bir yere sahip olan Cevat Rifat Atilhan, askerî, siyasî ve fikrî hayatıyla oldukça renkli bir kişiliktir. Askerî hayatında önemli başarılara imza atmış, ancak siyasî hayatında bu başarıları ...
 • Deniz, Muzaffer (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009)
  Şehir tarihi çalışmalarına ilgi son yıllarda giderek artmaktadır. Ayrıca Antalya örneğinde görüldüğü üzere, arşivcilik konusunda gözlenen yetersizliklerin getirdiği kaygılar, şehir tarihi araştırmalarını zorunlu ve ...
 • Ata, Ferudun (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003)
 • Kış, Salih (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012-11-02)
  Bu tez 1862 yılından, II. Meşrutiyet'in ilan edildiği 1908 senesine kadar geçen sürede Osmanlı malî denetiminde büyük bir öneme sahip olan Divan-ı Muhasebat'ın kuruluşunu, görev ve yetkilerini, bürokratik yapısını ve devlet ...
 • Toonji, Hashim Jasim Mohammed (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016)
  Farklı dönemlere ait tarihsel kaynaklarda, muhtelif devletlerin bölgeye hâkim olmasına bağlı olarak Erbil için farklı isimler kullanılmıştır. Erbil'den söz eden ilk kaynaklarda Erbil'in sınırları Büyük Zap ve Küçük Zap ...
 • Sezer, Cemal (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011-06-20)
  Osmanlı toplumuna uyum sağlamış, uzun yıllar boyunca rahat ve güvenli bir yaşam sürdüren Ermenilere, Osmanlı yönetimine olan bağlılıklarından dolayı ?Millet-i Sadıka? denmiştir. Ancak Batılı devletlerin ve Rusya'nın siyasi ...
 • Kurt, Mehmet (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001)
 • Kaymakçı, Salih (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013-02-15)
  Kelkit Vadisi, coğrafi sınır olarak Kelkit Irmağı?nın doğduğu Gümü?hane?nin Kelkit ilçesinden ba?layarak sırasıyla; Erzincan, Giresun, Sivas ve Tokat olmak üzere be? il ile Köse, ?iran, Refahiye, Çamoluk, Gölova, Alucra, ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account