Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Post kor sistemlerinin fraktür analizi ve sonlu elemanlar stres analiz yöntemi ile değerlendirilmesi

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.