Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Üst anterior dişlerin kütlesel retraksiyonunun sonlu elemanlar yöntemi ile değerlendirilmesi

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.