Selcuk University Digital Archive Systems

Ortaöğretimde yabancı dil (Almanca) öğretiminin öğrenci memnuniyeti açısından değerlendirilmesi: Anadolu Lisesi örneği

Show simple item record

dc.contributor.advisor Cuma, Filiz İlknur
dc.contributor.author Kuzu, Hülya
dc.date.accessioned 2014-12-12T11:37:09Z
dc.date.available 2014-12-12T11:37:09Z
dc.date.issued 2013-06-19
dc.identifier.citation Cuma, F. İ. (2013). Ortaöğretimde yabancı dil (Almanca) öğretiminin öğrenci memnuniyeti açısından değerlendirilmesi: Anadolu Lisesi örneği. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/1007
dc.description.abstract Günümüzde yabancı dil bilgisi, bilgi çağındaki insan gücü yetkinliklerini tanımlamada daha da önemli hale gelmiştir. Yabancı dil, nitelikli bireyler yetiştirilmesinde ülkeler açısından öncelikli eğitim konularından biridir. Ülkemizde de yabancı dil ve yabancı dil öğretimi yıllardır tartışılan ve hem yöntem hem de içerik bağlamında çeşitli görüşlerin bulunduğu sorunsal bir alandır. Yabancı dil noktasında gelişmiş ülkelerin bir yabancı dil bilmenin ötesinde ikinci yabancı dili öğretme uygulamalarının olduğu dikkate alınırsa ülkemiz açısından bu konudaki gelişmelere hız kazandırılması sonucu kendiliğinden ortaya çıkacaktır. Ülkemizde yabancı dil olarak en çok okutulan İngilizce dilinin öğretiminde halen sorunlu hususlar bulunmaktadır. Bununla beraber ülkemiz ticaret, turizm ve sosyal ilişkiler anlamındaki konumu göz önünde bulundurulduğunda İngilizce kadar önemli bir yere sahip Almancanın öğretiminde de benzer sorunların bulunması dikkat çekicidir. Araştırmacıların yabancı dil ve Almanca öğretiminde yöntem bağlamında tartışmaları konunun çözümü açısından önemli olmakla birlikte ulusal eğitim politikalarının da yabancı dili öncelikli konu haline getirmesiyle daha ivedi kazanımlar elde edilebilecektir.Bu bağlamda çalışmanın birinci bölümünde dil, yabancı dil ve yabancı dil öğretimi konuları ele alınmıştır. İkinci bölümde Türkiye?de yabancı dil öğretimi ve özellikle Almanca öğretimi ile ilgili eleştirel değerlendirmelere yer verilmiştir. Çalışmanın üçüncü ve dördüncü bölümlerinde Konya ilinde bulunan bir Anadolu Lisesi?nde yapılan saha araştırmasının metodolojisi ve araştırma sonuçlarından elde edilen bulgular temelinde değerlendirmelerde bulunulmuştur. tr_TR
dc.description.abstract Today, in the age of knowledge, foreign languages have become even more important in defining competencies of human resources. In terms of countries, foreign language is one of the most essential issue in upbringing qualified individuals. Also in our country, foreign language and foreign language teaching have been a problem discussed for many years. There are various views about both the methods and the contents.On the point of teaching foreign language, seeing the developed countries teaching not only one language but the second foreign language, the need of working on this subject will be realized clearly in our country. They are still problems in teaching English language which is taught as a foreign language in our country. On the other hand, when consider the position of our country about commerce, tourism and social realition , teaching German, which has as much importance as English, has nearly the same problems. Not only the discussion of the researchers on the subject about teaching methods of foreign language but also keeping the education of foreign language in the first place of national education policy will provide immediate profits. In this context, in the first part of the study, language, foreign language and teaching foreign language subjects were considered. In the second part, some critical analyses of teaching foreign language especially German in Turkey were mentioned. In the third and fourth parts of this study a case study on an Anatolian High school in Konya has been evaluated on the basis of the methodology of the research and the findings obtained from the of the results of the study. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.subject Ortaöğretim tr_TR
dc.subject Secondary education tr_TR
dc.subject Yabancı dil eğitimi tr_TR
dc.subject Foreign language education tr_TR
dc.subject Yabancı dil öğrenimi tr_TR
dc.subject Foreign language learning tr_TR
dc.subject Almanca tr_TR
dc.subject German tr_TR
dc.title Ortaöğretimde yabancı dil (Almanca) öğretiminin öğrenci memnuniyeti açısından değerlendirilmesi: Anadolu Lisesi örneği tr_TR
dc.title.alternative The evaluation of foreign language (German) teaching in the secondary school in terms of student satisfaction: Anatolian High School case study tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account