Selcuk University Digital Archive Systems

Rahman suresi'nin din eğitimi açısından değerlendirilmesi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Özbek, Abdullah
dc.contributor.author Ertürk, İdris
dc.date.accessioned 2018-04-02T12:35:59Z
dc.date.available 2018-04-02T12:35:59Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.citation Ertürk, İ. (2008). Rahman suresi'nin din eğitimi açısından değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/10071
dc.description.abstract Rahman Suresi, Kur'an'ın elli beşinci suresidir. Yetmiş sekiz ayetten oluşan bu surenin, Mekke'de indiği kabul edilir. Adını, birinci ayetini oluşturan ve Allah'ın isimlerinden olan ?er-Rahman? kelimesinden almıştır. Sure, insanlarla birlikte, irade ve sorumluluk sahibi varlıklar olan cinlere de hitap eden Kur'an'daki tek suredir. Surenin özellikle ön plana çıkan ayrı ve dehşetengiz bir ahengi var-dır. Ayetleri kısa kısa cümlelerden oluşmaktadır. Surede, kâinat sahasında Allah'ın açık ve gizli hâkimiyetinin delilleri açıklanmakta; onun sayısız nimetlerine ve sınırsız kudretine dikkat çekilmektedir. Tüm bunlar karşısında cinlerin ve insanların acziyet içerisinde Allah'a itaatten başka çareleri olmadığı bütün çıplak-lığı ile ortaya konularak, onların sorumlulukları hatırlatılmaktadır. Onlara, Allah'a itaatten yüz çevirirlerse karşılaşacakları kötü sonuçlar; boyun eğip, şeriatına uyarlarsa elde edecekleri hayırlı neticeler mucizevî bir üslupla dile getirilmektedir. Sure, konuları bir hitap tarzı ile ele almakta, coşku ve belagat dolu bir akış içerisinde, Al-lah'ın kudretinin mükemmelliği, O'nun her şey üzerinde yaymış olduğu mutlak hâkimiyeti müthiş bir tablo halinde gözler önüne serilmektedir. Allah'a tâbi olarak işlenen iyilik karşılı-ğında mükâfat olarak vaat edilen Cennet'in bir tasviri yapılmakta ve isyan etmenin karşılığın-da kazanılan Cehennem azabı ile insan ve cinler topluca uyarılmaktadırlar. Surede insan eğitimi açısından değişik konulara temas edilmekte, bunlar kullanılan eği-tim yöntemleriyle idraklere sunulmaktadır. Kur'an'da da oldukça geniş bir şekilde kullanılan ?soru- cevap yöntemi?nin Rahman Suresi'nde de birkaç yerde işlendiğini görmekteyiz. Özel-likle, surede çok dikkat çeken ve Kur'an'ın en çok tekrar edilen ayeti olan ?O hâlde rabbini-zin hangi nimetlerini yalanlarsınız?? ayeti, ?soru- cevap yöntemi? ve ?tekrar yöntemi?nin edebî bir üslupla kullanıldığı bir ayettir. Bunun yanında surede ?karşılaştırma yöntemi?, ?teşbih yöntemi?, ?temsil yöntemi?, ?tedriç yöntemi?, ?akıl yürütme ve gözlem yöntemi?, ?tasvir yöntemi?, ?öğüt yöntemi? ve ?ödül-ceza yöntemi? kullanılarak insan eğitimine önemli vurgular yapılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract Surah ar-Rahman is the 55th surah of the Quran. It consists of 78 verses and is a meccan surah. It took its name from one of Allah?s name ar-Rahman which is mentioned in its first verse. The surah is the only surah in the Holy Qur?an which addresses also Djins together with the humankind. The surah?s verses (ayah) consists of short sentences and has got a fabulous harmony. In the surah Allah?s sovereignty in the universe is being explained and and called atten-tion to his countless blessings and his infinite power. It is reminded that human and djinn have no other choice than obey Allah regarding their responsibilities. The result of obeying and rebellion are put in word in a amazing strong language. In the surah many issues were addressed concerning the education of human and those issues are taught by education methods. We can see that the question-answer method is also used in this surah. Especially the mostly repeated verse ?Then which of the favours of your Lord will ye deny?? is a verse in which the question-answer method and the repentance meth-ods are together used in a literary wording. The other methods used in this surah are ?comparison, imitation, phase, reasoning, ob-servation, description, advice, award and punishment? which are used to educate the human. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.subject Din eğitimi tr_TR
dc.subject Religious education tr_TR
dc.subject Rahman suresi tr_TR
dc.subject Rahman sura tr_TR
dc.title Rahman suresi'nin din eğitimi açısından değerlendirilmesi tr_TR
dc.title.alternative The evaluation of the sura Rahman from the perspective of religious education tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account