Selcuk University Digital Archive Systems

İlköğretim II. kademe (6. ve 7. sınıf) fen bilgisi ders ve çalışma kitaplarında yer alan etkinliklerin çoklu zeka yaklaşımı (kuramı) açısından incelenmesi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Erdoğan, Ahmet
dc.contributor.author Özbay, Süeda Muradoğlu
dc.date.accessioned 2018-04-02T10:55:02Z
dc.date.available 2018-04-02T10:55:02Z
dc.date.issued 2008-08-08
dc.identifier.citation Özbay, S. M. (2008). İlköğretim II. kademe (6. ve 7. sınıf) fen bilgisi ders ve çalışma kitaplarında yer alan etkinliklerin çoklu zeka yaklaşımı (kuramı) açısından incelenmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/10048
dc.description.abstract Bu çalışmanın amacı ilköğretim 6. ve 7. sınıf Fen ve Teknoloji dersi öğrenci ders ve çalışma kitaplarında yer alan etkinliklerin Çoklu Zekâ Kuramı’nda yer alan zekâ alanları açısından incelenmesidir. Nitel araştırma yöntemlerinden “Betimsel Analiz”in kullanıldığı bu çalışma 2007–2008 eğitim-öğretim yılında ilköğretim ikinci kademe 6. ve 7. sınıflarda kullanılan öğrenci ders ve çalışma kitapları üzerinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmada yeni Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı’nda kullanılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca hazırlanan 6. sınıf Öğrenci Ders Kitabı, Öğrenci Çalışma Kitabı; 7. sınıf Öğrenci Ders Kitabı ve Öğrenci Çalışma Kitabı olmak üzere toplam 4 adet kitap incelenmiştir. Her bir kitapta yer alan üniteler, tüm alt konu baslıkları ile uzman eşliğinde geliştirilen değerlendirme ölçeğine yerleştirilmiştir. Bahsi geçen ünite konuları etkinlikleri, ölçekte yer alan 8 farklı zekâ alanını içerip-içermemelerine göre ölçekte işaretlenmiştir. Tüm bu incelemeler sonunda adı geçen kitaplarda, her ünitede tüm zekâ alanlarına yönelik etkinliklerin bulunmadığı, bazı konularda bazı zekâ alanlarının üstünde durulup; bazı zekâ alanlarının ihmal edildiği hatta bazen hiç yer verilmediği görülmüştür. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.subject Çoklu zeka kuramı tr_TR
dc.subject Ünite etkinlikleri tr_TR
dc.subject Fen ve teknoloji dersi tr_TR
dc.subject Multiple intelligence theory tr_TR
dc.subject Science and technology course tr_TR
dc.subject Unit activities tr_TR
dc.title İlköğretim II. kademe (6. ve 7. sınıf) fen bilgisi ders ve çalışma kitaplarında yer alan etkinliklerin çoklu zeka yaklaşımı (kuramı) açısından incelenmesi tr_TR
dc.title.alternative The examination of the activities found in the schoolbooks and workbooks of science of the primary education 2nd level (6th and 7th grade) in terms of the multiple intelligence approach (theory) tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account