Selcuk University Digital Archive Systems

Ay Dede (1-45. sayılar) tahlilî fihrist-inceleme-metin

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gür, Alim
dc.contributor.author Yaşkeçeli, Mutlu
dc.date.accessioned 2018-04-01T19:34:46Z
dc.date.available 2018-04-01T19:34:46Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.citation Yaşkeçeli, M. (2008). Ay Dede (1-45. sayılar)-tahlilî fihrist-inceleme-metin. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/10033
dc.description.abstract Tanzimat'la birlikte Batı Edebiyatı'nın etkisiyle Türk Edebiyatı'nda önemli gelişmeler yaşanmıştır. Batı Edebiyatı'ndan edebiyatımıza birçok yeni tür girmiştir. Gazete ve dergi bu yeni türler arasında en çok ilgi görenlerdendir. Bu gazete ve dergiler, Osmanlı'nın son yüzyılının siyasi, sosyal ve ekonomik hayatının şekillenmesinde büyük katkılar sağlamıştır. Gazete ve dergiler içerik bakımından zenginleşmiştir. Edebiyat tarihinde önemli yere sahip olan gazetelerden biri de 1922-19233 yılları arasında yayımlanan Ay Dede gazetesidir. 90 sayı olarak yayımlanan Ay Dede; Refik Halit Karay'ın başmuharrirliğinde çıkmış, devrin önemli yazar, şair ve çizerlerini de aynı çatı altında toplamıştır. Gazete, devrin siyasî, edebî ve sosyal olaylarını ince bir mizah anlayışıyla yansıtmıştır. Bu araştırma, Ay Dede'nin yapısı, içeriği, yazar kadrosu edebî ve mizahî anlayışıyla beraber devrin basın ve yayın hayatıyla ilgili bilgiler vermektedir. tr_TR
dc.description.abstract In the age of Tanzimat, under the influence of Western literature, some significant developments emerged in Turkish literature. Lots of new genres were transmitted frrom Western literature into Turkish literature. Periodicals and journals are the most appreciated ones among these new genres. These periodicals and journals had great contributions in the political, social and financial establishment of Ottoman life in its last century. The contents of journals and periodicals were enriched. Ay Dede was one of the periodicals that has an importnat place in the history of literature. It was published from the year 1922 to 1923 in 90 volumes. The chief editor of Ay Dede was Refik Halit Karay and it brought the famous writers and poets of the age together under the same roof. It also reflected the literary, political and social events of the age in a manner of dry humour. This study gives information about the structure, content, writer staff and the concept of humour and literature of Ay Dede and also it sheds light on the press and media of its age. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.subject Ay Dede Gazetesi tr_TR
dc.subject Refik Halit Karay tr_TR
dc.subject Gazete haber ajansları tr_TR
dc.subject Newspaper news agents tr_TR
dc.title Ay Dede (1-45. sayılar) tahlilî fihrist-inceleme-metin tr_TR
dc.title.alternative Ay Dede (from 1 to 45. volumes) analytical index-analysis-text tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account