Selcuk University Digital Archive Systems

Yapılandırmacı öğretim yaklaşımına göre 1. sınıf okuma yazma becerilerinin kazandırılmasında karşılaşılan güçlükler

Show simple item record

dc.contributor.advisor Arslan, Coşkun
dc.contributor.author Yener, Zuhal Kapkın
dc.date.accessioned 2018-04-01T19:30:22Z
dc.date.available 2018-04-01T19:30:22Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.citation Yener, Z. K. (2008). Yapılandırmacı öğretim yaklaşımına göre 1. sınıf okuma yazma becerilerinin kazandırılmasında karşılaşılan güçlükler. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/10018
dc.description.abstract Bu araştırmada 2005?2006 eğitim öğretim yılında uygulamaya konan yapılandırmacı eğitim yaklaşımına göre gerçekleştirilen ilk okuma yazma çalışmaları sırasında karşılaşılan güçlükler incelenmiştir. Bu araştırmanın evreni Konya ilinde görev yapan ve yapılandırmacı eğitim yaklaşımıyla ilk okuma yazma öğretimi gerçekleştiren öğretmenlerdir. Çalışmanın evreni Konya ilinde görev yapan sınıf öğretmenlerinden tesadüfî olarak seçilmiştir. Araştırma örneklemi 146 sınıf öğretmeninden oluşmaktadır. ?Yapılandırmacı İlk Okuma Yazma Süreci Değerlendirme Anketi? ile toplanan öğretmen görüşlerinden elde edilen veriler uygun istatistiksel değerlendirmelere tabi tutularak formda belirtilen alanlarda karşılaşılan güçlük düzeyleri tespit edilmiştir. Araştırmada elde edilen bulgular aşağıda özetlenmiştir: Elde edilen sonuçlara göre araştırmaya katılan öğretmenler ilk okuma yazma çalışmalarının her aşamasıyla (Öğrenme Alanları, Etkinlikler, Araç Gereçler, Değerlendirme, Aile) ilgili olarak belli düzeyde güçlükle karşılaşmaktadır. Bu güçlük düzeylerinde; cinsiyet ve çalışılan yerin önemli olmadığı, kıdemin ise yalnızca öğrenme alanları boyutunda etkili olduğu görülmüştür. Bu güçlük düzeyleri ayrıntılı olarak bulgular kısmında incelenmiştir. tr_TR
dc.description.abstract In this research, the difficulties during literacying studies due to the constructivist Teaching Mentality that executed in 2005-2006 Academic year were analized. The universe of this research are the teachers who works in Konya city and who practice literacying studies with Constructivist Teaching Mentality. The universe of this study were chosen randomly through the primary school teachers who works in Konya city. Research sample is consist of 146 primary school teachers. The paramaters that gained by the teacher?s opinions that collected with ?Evaluation Form for duration of constructivist literacy?. were evaluated by suitable statistic methods and established the difficulty levels that specified in fields of form. Symptoms that obtained from research are summarized below: According to the results, teachers who attended to the research came across with some difficulties related to all phase of literacying studies (Teaching Fields, Acquisition, Activities, Tools, Evaluation, Family ). In this difficulty levels, we had seen that the gender and workspace are not important and seniority is only effective in teaching fields. This difficulty levels are detailed analized in symptoms chapter. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.subject Yapılandırmacı eğitim anlayışı tr_TR
dc.subject Constructivism teaching mentality tr_TR
dc.subject Okuma-yazma tr_TR
dc.subject Reading-writing tr_TR
dc.title Yapılandırmacı öğretim yaklaşımına göre 1. sınıf okuma yazma becerilerinin kazandırılmasında karşılaşılan güçlükler tr_TR
dc.title.alternative The difficulties that experienced during the literacy abilities at 1st class according to the constructivist teaching approach tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account