Selcuk University Digital Archive Systems

M. Ö. III.-II. Binde Mezopotamya ve Anadolu'da deniz ticareti ve gemicilik

Show simple item record

dc.contributor.advisor Karauğuz, Güngör
dc.contributor.author Akarsu, Babür Mehmet
dc.date.accessioned 2018-03-30T21:20:54Z
dc.date.available 2018-03-30T21:20:54Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.citation Akarsu, B. M. (2008). M. Ö. III.-II. Binde Mezopotamya ve Anadolu'da deniz ticareti ve gemicilik. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/10015
dc.description.abstract Eskiçağ Mezopotamya'sı ve Anadolu'su arasında, hammadelerin, mamul malların, buluşların, fikirlerin, yeni teknolojilerin aktarımının yapıldığı deniz ticareti olgusu mevcuttu. Bu deniz ticaretinin rotası doğu-batı istikametindeydi ve Ortadoğu limanlarından çıkan gemiler, Anadolu'nun güney kıyılarını takip ederek, Antalya İli Kaş İlçesi'nin güneydoğusundaki Uluburun mevkiini aşıyor ve Anadolu'nun güneybatısından Ege Denizi'ne ulaşıyorlardı. Seyir esnasında genelde kıyı şeridi takip edildiğinden, rota üzerindeki sığlıklar, gemiler için büyük tehlike oluşturmaktaydı. Bu rota üzerinde seyir ederken Kaş İlçesi civarında batmış olan ve İ. Ö. 1300 yılına tarihlenen Uluburun Batığı, arkeoloji dünyasına Geç Tunç Çağı'na ait en büyük ve en zengin hammadde ve malzemeyi kazandırmıştır. Gemi kargosundaki bazı son derece değerli malzemeden anlaşıldığı üzere, deniz ulaştırması saraylar arasındaki diplomatik hediyelerin taşınması amacıyla da kullanılmıştır. Gemideki tonlarca ağırlıktaki hammadde ve diğer yük, bizlere dönemdeki deniz ticaretinin çapının büyüklüğünü göstermektedir. Bundan dolayıdır ki, Hititler'in en mühim devlet poltikalarından biri denizlere inme hedefi olmuştur. tr_TR
dc.description.abstract There had been a maritime traffic that used to transport raw materials, product materials, inventions, ideas, new technologies between Mesopotamia and Anatolia in Ancient times. This maritime traffic?s course?s direction was from east to west and the ships that had been moving out from The Middle East?s harbours, had been passing The Uluburun location that is in the southeast of Antalya Province?s borough Kaş, and then they had been reaching Aegean Sea from Anatolia?s southwest, by following the south shores of Anatolia. The shallows through the course had been having big dangers for ships because ships had usually been following the shores, during the progress. The Uluburun Shipwreck that dated at 1300 B. C. , while had been progressing on this course had run aground near Kaş borough, thus caused to archeology world earning the greatest and the richest raw materials and product materials which are dated at Late Bronze Age. İt?s understood from some of the very valuable materials of ship?s load that; maritime traffic had been fulfilling the diplomatic gifts transporting between palaces. Tons of raw materials and the other loads of the ship shows us the maritime traffic?s large-scaleness at that age. That?s why, one of the very important political targets of Hittites was reaching to coasts. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.subject Hittites tr_TR
dc.subject Hititler tr_TR
dc.subject Ships tr_TR
dc.subject Gemiler tr_TR
dc.subject Marine traffic tr_TR
dc.subject Deniz trafiği tr_TR
dc.subject Anatolia tr_TR
dc.subject Anadolu tr_TR
dc.subject Mezopotamya tr_TR
dc.subject Mesopotamia tr_TR
dc.subject Su altı kazıları tr_TR
dc.subject Underwater excavations tr_TR
dc.subject Tapınaklar tr_TR
dc.subject Temples tr_TR
dc.title M. Ö. III.-II. Binde Mezopotamya ve Anadolu'da deniz ticareti ve gemicilik tr_TR
dc.title.alternative Maritime traffic and seamanship in Mesopotamia and Anatolia in III.-II. Thousand B. C. tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account