Selcuk University Digital Archive Systems

Bazı Türk özel televizyonların yapılanması üzerine bir araştırma

Show simple item record

dc.contributor.advisor Toruk, İbrahim
dc.contributor.author Erkal, Kürşad
dc.date.accessioned 2018-03-30T21:18:55Z
dc.date.available 2018-03-30T21:18:55Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.citation Erkal, K. (2008). Bazı Türk özel televizyonların yapılanması üzerine bir araştırma. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/10012
dc.description.abstract Bu çalışmada, 1990'lı yıllardan itibaren, top-lumun çoğunluğunu oluşturan muhafazakâr kitleye, kültürel ve dini değerleri koruyucu, muhafazakâr has-sasiyetleri olan, eğitici, öğretici, bilgilendirici bir ya-yın vaadi ile kurulan Muhafazakâr televizyonların, bu gün geldikleri nokta itibariyle nasıl bir başarı ve ya başarısızlık ortaya koydukları, siyasal, sosyal ve eko-nomik kavramlar çerçevesinde incelenmeye çalışıl-mıştır. Çalışmada inceleme alanı olarak seçilen Muha-fazakâr televizyonlar, daha fikirsel planda dile getiril-dikleri 1990'dan itibaren ele alınmış ve uygulama ala-nına geçtikleri ilk dönemlerinden itibaren 2007 tarihi-ne kadar detaylı bir şekilde incelenmiştir. Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Muhafazakâr televizyonlara zemin hazırla-yan, Türkiye'nin dini hassasiyetleri yüksek toplum kitlesinin tarihsel arka planı, sosyal, siyasal ve eko-nomik olarak gelişim süreçleri ve ilk medya girişimle-ri incelenmiştir. İkinci bölümde, yasal bir takım boş-luklardan yararlanılarak ortaya çıkan özel televizyon-ların, kontrolsüz olarak ticari ve reyting odaklı yayın-larının neden olduğu sorunlar, topluma yönelik olum-suz etkileri, bu etkilere karşı gösterilen tepkiler ve bu tepkilerin sonucunda başlatılan Muhafazakâr televiz-yon girişimleri üzerinde durulmuştur. Üçüncü bölüm-de, halen yayın faaliyetlerini sürdüren ve Muhafazakâr camianın önde gelen televizyon kanallarından olan Kanal 7, Tv5 ve Hilal TV, kuruluş süreçleri, misyonla-rı, yayın ve program stratejileri, haber dili ve formatla-rı, reklâm stratejileri, ekonomik yapılanmaları, seyirci kitleleri ve izlenirlik oranları gibi başlıklar altında detaylı bir kurumsal tahlile tabi tutulmuştur. tr_TR
dc.description.abstract In Turkey, since earlier 90?s conservative based television stations have began to emerge. All these television channels adopted in principle to broadcast conservative members of nation that constitute huge portion of Turkey. In Turkey conservative based television channels were named ?conservative channels? by secular masses of nation. The reason of this kind of naming is these channels made their broadcasting policy conserving cultural and religious values, educational broadcasting to the conservative members of nation. Conservative channels which are subject matter of in this study field has been examined particularly since earlier 90?s which are the years of conservative channels ideologically discussed in nation to 2007. The study is formed in three parts. In first part, historical, social, economic and political background of conservative members of nation that are religiously sensitive are examined. And also the first initiations of conservative activities in mass media.are examined. In second part, the emerging of private television corporations because of legal loophole in television broadcasting in constitutional law, only rating centered tv broadcasting and the negative effects of rating centered tv broadcasting becasue of legal loophole and the reactions to the negative effects of rating centered tv broadcasting around the nation are examined. And finally in the second part of the study how conservative channels emerge against to negative effects of private tv broadcasting are examined. In the third part of the study, one the most outstanding tv channels of conservative part of nation which are Kanal 7, TV 5 and Hilal TV are examined with their establishment processes, economic structures, missions, broadcasting strategies, the language which is used in news hours, advertising strategies, audience and the ratings are examined institutionally. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.subject Özel televizyonlar tr_TR
dc.subject Private televisions tr_TR
dc.subject Yapılanma tr_TR
dc.subject Restructuring tr_TR
dc.title Bazı Türk özel televizyonların yapılanması üzerine bir araştırma tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account