Selcuk University Digital Archive Systems

Sağlık işletmelerinde finansal performansın değerlendirilmesi : Karaman Devlet Hastanesi örneği

Show simple item record

dc.contributor.advisor Karasioğlu, Fehmi
dc.contributor.author Çam, Handan
dc.date.accessioned 2018-03-30T21:18:49Z
dc.date.available 2018-03-30T21:18:49Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.citation Çam, H. (2008). Sağlık işletmelerinde finansal performansın değerlendirilmesi : Karaman Devlet Hastanesi örneği. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/10010
dc.description.abstract Günümüzde, değişen rekabet koşulları sağlık işletmeleri üzerinde finansal ve yönetim açısından olumsuz etkilere sahiptir. İşletmeler artan rekabet ve değişen çevre koşullarına uyum sağlayabilmek ve belirledikleri hedeflerin hangi aşmasında oldukları tespit edebilmek için performans ölçümüne ihtiyaç duymaktadırlar. Performans ölçüm sistemleri genel olarak finansal ve finansal olmayan performans ölçümü şeklinde iki temel boyutta incelenmektedir. Kâr amacı gütmeyen işletmeler arasında gösterilen kamu hastanelerde yapılan performans ölçümleri teknik performans olarak da adlandırılan finansal olmayan verilere göre yapılmaktadır. Kamu hastanelerini kâr amacı gütmeyen işletmeler arasında sınıflandırılsa da bu işletmelerde kıt kaynaklardan yararlanmaktadır ve bu kaynakların etkin kullanımı oldukça önemlidir. Hastanelerde kaynakların ne derecede etkin kullanıldığı ve mevcut aksaklıkların tespit edilebilmesi için finansal performans ölçümlerinin yapılması gerekmektedir. Bu çalışmanın temel amacı, bir kamu kuruluşu olan Karaman Devlet Hastanesi'nin finansal performansının ölçülmesidir. Bu amaç doğrultusunda Karaman Devlet Hastanesi'nin 2003-2007 yılları arasındaki mali tabloları kullanılarak oran analizi yapılmıştır. Daha sonra ise oranlar arasındaki sapmalar tespit edilerek, bu sapmaların nedenleri ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract Today, changing competition conditions have negatif managerial and financial impacts on healt organization. Organization need performans measurement systems for adapting themselves to increasing competition and changing enviromental conditions, determining the stage of the targets which is constructed according to their goals in the applications. Performans measurement systems are analized two size, first size is financial performans measurement and the other size is non-financial performans measurement. Performans measurement in state hospitals as is knomn non-profit organization based on non-financial perfomans measurement. State hospitals are non-profit organizations but this oragnaizations have to use efficient their sources. Also efficient usage of sources are very important for organizations. Organizations have to apply financial performans measurement because of using efficient sources and determining existent problems. The main aims of this study are to measure financial performans of Karaman State Hospital. For this purpose, we applied ratio analysis between the years of 2003-2007 financial statements of Karaman State Hospital. And than, we try to determine among the ratios variances and to reveal this variances?s causes. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.subject Sağlık işletmeleri tr_TR
dc.subject Health organizations tr_TR
dc.subject Finansal performans tr_TR
dc.subject Financial performance tr_TR
dc.subject Karaman Devlet Hastanesi tr_TR
dc.title Sağlık işletmelerinde finansal performansın değerlendirilmesi : Karaman Devlet Hastanesi örneği tr_TR
dc.title.alternative An evaluation of financial performans in health organizations : The case of Karaman State Hospital tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account