Selcuk University Digital Archive Systems

İlköğretim okulları sosyal bilgiler ders kitaplarında vatan ve millet sevgisi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bedirhan, Yaşar
dc.contributor.author Kubat, Safiye Han
dc.date.accessioned 2018-03-30T19:50:33Z
dc.date.available 2018-03-30T19:50:33Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.citation Kubat, S. H. (2008). İlköğretim okulları sosyal bilgiler ders kitaplarında vatan ve millet sevgisi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/10005
dc.description.abstract İlköğretim okulları sosyal bilgiler ders kitaplarında vatan ve millet sevgisi adlı tez çalışmamız beş bölümden oluşmuştur. I.bölümde milli eğitimin amaçları, ilkeleri, eğitim öğretim ilkelerine, II. bölümde sosyal bilimler ve sosyal bilgiler kavramları, kavramlar arasındaki fark ve sosyal bilgiler dersinin tarihsel gelişimine yer verilmiştir. III. bölümde 4-5-6 ve 7. sınıf sosyal bilgiler ders kitapları şekil ve içerik yönünden incelenmiştir. IV. bölümde ders kitaplarında yer alan ünitelerin tarih, coğrafya ve vatandaşlık bilgisi konularına göre sınıflandırılması yapılarak eski müfredat programında kullanılan ilköğretim sosyal bilgiler ders kitaplarında yer alan ünitelerle karşılaştırılması yapılmıştır. Yeni müfredat programında yer alan tarih, coğrafya ve vatandaşlık bilgisi konularının oranını eski müfredat programıyla karşılaştırdığımızda önemli düşüşler olduğunu görüyoruz. Son bölümde ders kitaplarındaki tarih, coğrafya ve vatandaşlık bilgisi konularında vatan ve millet sevgisi üzerinde durulmuştur. Vatan ve millet sevgisi görsel materyallerden sıkça yararlanılarak verilmeye çalışılmıştır Ancak tarih, coğrafya ve vatandaşlık bilgisi konularında verilen bilgilerin sınırlı olması vatan millet sevgisi aşılamak için yeterli değildir. tr_TR
dc.description.abstract Our thesis study titled Love of Country and National Patriotism in the Social Sciences textbooks of primary education consists of five parts. Aims and principles of National Education and principles of education&training have been examined in the Part I, social sciences and concepts of social sciences in the Part II and textbooks of Grades 4, 5 ,6 and 7 in respect of their form and content in the Part III. In the VI. Part, units in textbooks are classified according to history, geography and citizenship knowledge and compared to primary education textbooks of social siciences that were used in the old curriculum program. When comparing topics of history, geography and citizenship knowledge in new curriculum program to the old one, we see some significant decreases. In the last part, Love of Country and National Patriotism are discussed in the topics of history, geography and citizenship knowledge. It?s often tried to give Love of Country and National Patriotism by benefiting from visual materials, but our knowledge provided in terms of topics of Love of Country and National Patriotism are limited to infuse with Love of Country and National Patriotism. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.subject Millet sevgisi tr_TR
dc.subject National patriotism tr_TR
dc.subject Vatan sevgisi tr_TR
dc.subject Love of country tr_TR
dc.subject Sosyal bilgiler dersi tr_TR
dc.subject Social studies course tr_TR
dc.subject Ders kitapları tr_TR
dc.subject Textbooks tr_TR
dc.subject İlköğretim tr_TR
dc.subject Primary education tr_TR
dc.title İlköğretim okulları sosyal bilgiler ders kitaplarında vatan ve millet sevgisi tr_TR
dc.title.alternative Titled love of country and national patriotism in the social sciences textbooks of primary education tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account