Browsing by Subject "X ışını"

Sort by: Order: Results:

  • Öztürk, Ali Barış (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010)
    Bu çalıĢmada, kristal yapıların X-ıĢınları kırınımı ile incelenmesi ve elde edilen parametrelerin iyileĢtirilmesi süreci araĢtırılmıĢtır. ÇalıĢmanın baĢlangıcında Kristalografi hakkında genel bilgiler verilmiĢ ve daha ...