Browsing by Subject "Wafayôt al-A'ydn"

Sort by: Order: Results:

  • Gök, H. İbrahim (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2006)
    İbn Hallikôn, XIII. yüzyılda yaşamış meşhur biyografi yazarlarından biridir. Onun Vefeyôtü'I-A'yan adlı eseri, biy.ografi alanında yazılmış en yetkin eserl~rden biridir. İbn Hal/ikan, kendinden önce bu türde yazılmış ilk ...