Selcuk University Digital Archive Systems

Browsing by Author "Varol, M. Bahaüddin"

Browsing by Author "Varol, M. Bahaüddin"

Sort by: Order: Results:

 • Güneş, Hüseyin (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2009)
  Muhammed b. Hanefiyye (16-81/637-700), Ali b. Ebî Tâlib'in, Benî Hanîfe kabilesine mensup eşi Havle bnt. Cafer el-Hanefiyye'den oğludur. Etkisi gönümüze kadar devam eden olayların meydana geldiği bir dönemde yaşamıştır. ...
 • Timur, Mujiburahman (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012)
  Bu çalışma güney Asya’nın en önemli ülkelerinden olan Hindistan’ın M.Ö. 327 yılından İskender’in seferinden itibaren M.S. 1526 yılına Lûdilerin son dönemine kadar kurulan devletleri ele aldık. Bu bölgede özellikle kuzeyden ...
 • Kaplan, Sümeyra (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  İslam toplumunun bağımsız devlet olma yolundaki en önemli dönem olan Hz. Peygamber döneminde yaşanan olaylar sadece İslam âleminin değil, diğer toplumlarında yüzyıllardan beri ilgi alanı olmuş ve bu alanda sayısız çalışma ...
 • Şanverdi, Abdurrahman (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  İlk üç halife döneminde, İslâm toplumunun hayat standartlarını yükseltmek için yoğun çaba sarf edilmişti. Özellikle sosyal, siyâsî ve dîni alanda yapılan çalışmalarda doğrudan ya da dolaylı olarak bu olayların içinde rol ...
 • Akyol, Edip (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  Gerek islam Tarihi gerekse Anadolu'nun tarihi için önemli bir dönemi ifade eden Hamdânîler ve onun en güçlü siması olan Seyfüddevle'nin Bizans'a (Anadolu'ya) yönelik fetihleri bizim bu arastırmamızın konusu olmustur. ...