Selcuk University Digital Archive Systems

Browsing by Subject "Ta'bîrnâme-i Fârsî"

Browsing by Subject "Ta'bîrnâme-i Fârsî"

Sort by: Order: Results:

  • Yaman, Hakan (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013-01-17)
    Bu çalışma, Yusuf b. Muhammed b. Ahmed tarafından kaleme alınan Farsça bir eser olan Ta`bîrnâme-i Sultânî (Ta`bîrnâme-i Fârsî) adlı eserin çeviri ve incelenmesinden oluşmaktadır. Ta`bîrnâme-i Fârsî, Kâmilü't-ta`bîr adlı ...