Browsing by Subject "Objection"

Sort by: Order: Results:

  • Arıcan, Yavuz (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006)
    Yargılama süresince hâkim, uyuşmazlığın esasını çözen son kararını vermeden önce, onu hazırlayan ve oluşturan birçok ara karar verir. Ancak verilen kararın hukuka uygun olup olmadığı tartışılabilir. nsan olmanın gereği ...
  • Ercan, Meltem (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011-08-03)
    Davalı, dava dilekçesinde ileri sürülmemiş olan karşı vakıalara dayanarak davanın reddini isteyebilir. Davalı bu durumda davacının ileri sürdüğü vakıaları tartışmaksızın, karşı vakıalarla davacının iddia ettiği hakkın ...
  • Boz, Selman Sacit (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013-09-23)
    Memur yargılanmasında izin ve itiraz süreci başlıklı bu çalışma iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun?da yer alan izin süreci incelenmiştir. ...