Browsing by Subject "Oath"

Sort by: Order: Results:

  • Gedikoğlu, Muzaffer (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006)
    "Arap Dilinde Kasem" ismli tez Arap dilinde kullanılan yemin hafleri, yemin fiilleri ve yemin kalıplarını içermektedir. Tez üç ana başlıktan oluşmaktadır. Birinci bölüm: Arap dilinde kasem. Bu bölümde kendi içerisinde beş ...
  • Uysal, Şule Yüksek (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2010)
    Memluk Devletinin topraklarında doğup burada yaşayan İbnü'l-Hümam, Hanefî mezhebinin önemli âlimlerindendir. Hanefî mezhebinin en önemli kaynaklarından olan Hidâye'yi şerheden İbnü'l-Hümâm'ın Fkıh ve Kelam alanında önemli ...