Browsing by Author "Levend, Sinan"

Sort by: Order: Results:

  • Levend, Sinan (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015-02-13)
    Kentsel planlama geleceğe yönelik üretmiş olduğu kararlar nedeniyle kaynakların ve mülkiyetin yeniden dağılımını organize edici bir güçtür. Bu güç, planlamaya kente ilişkin alınan kararları meşrulaştırma yetkisi vermektedir. ...
  • Erdem, Rahmi; Yıldırım, Hami; Çiftçi, Çiğdem; Dülgerler, Osman Nuri; Çıbıkdiken, Ali Osman; Levend, Sinan; Erdoğan, Abdullah (Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 2010)
    Sille, kimine göre bir Rum köyü, kimine göre Anadolu’nun ortasında hem Rumların, hem Türklerin Ortodoks Hristiyan ve Müslüman olarak birlikte yaşamış  oldukları, tarihi çok eskilere dayanan bir Anadolu yerleşmesidir. 19. ...
  • Levend, Sinan (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008-06-27)
    Bu çalışma ülkemizde stratejik mekânsal planlama yaklaşımına geçiş sürecini İstanbul örneğinde incelemek ve değerlendirmek amacı ile yapılmıştır. Bu amaçla öncelikle stratejik mekânsal planlama kavramı tanımlanmıştır ve ...