Browsing by Author "Işıcık, Yusuf"

Sort by: Order: Results:

 • Öztürk, Güneş (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006)
  Bu çalısma dört bölümden olusmaktadır. Giriste Ulûmu'l-Kur'an kavramını ortaya çıkısı, tarihi süreç içerisinde gelisimi ve Dihlevî'ye kadar ve ondan sonra günümüze kadar bu konuda yazılan belli baslı eserler özet olarak ...
 • Yıldırım, Ayşe (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2009)
  Tezin Giriş kısmında Tefhimu'l-Kur'an yazarı Seyyid Ebu'l-A'la el-Mevdudi'nin hayatı ve ilmi kişiliği hakkında kısa bir bilgi verilmiştir. Tefsirinin özellikleri tanıtılmaya çalışılmış ve diğer eserlerinden de bahsedilmiştir. ...
 • Işıcık, Halit Sinana (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010-07-12)
  Hafız İbn Kesir, VIII/XIV. asırda Memlüklülerin hâkimiyeti döneminde Şam bölgesinde yaşamış meşhur bir İslam âlimidir. O, tefsir, hadis, tarih ve biyografi gibi birçok sahada temayüz etmiş bir ilim otoritesidir. O'nun ...
 • Keloğlu, Seher (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2008)
  Allah insanı en güzel biçimde yarattı ve ona kendi ruhundan üflemek suretiyle onu yeryüzünde halife kıldı. İlk önce Âdem'i, Âdem'den de kadını yarattı. Bunun neticesi olarak da her iki cins birbirinde sükûn buldu. Muharref ...
 • Demir, Recep (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004)
 • Ağkuş, Yusuf (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  Diyanet İşleri Başkanlığı'nın günümüz insanının problemlerine çözüm sunmak amacıyla çağdaş bir tefsir hazırlama düşüncesi, neticede 4 kişiden oluşan bir komisyon tarafından Kur'an Yolu adlı tefsirin telifine vesile olmuştur. ...
 • Ersöz, Muhammed (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010-09-27)
  Kur'ân nazil olduğu dönemden günümüze kadar gelen zaman içerisinde daha iyi anlaşılması için her yönüyle incelenmiştir. Aynı şekilde çeşitli şekillerde yorumlanmış, bu sahada ciltlerle eser ortaya konmuş, özellikle de ...
 • Budak, Nevriye Sümeyra (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011-11-18)
  Zulüm kelimesi Kur’an-ı Kerim’de birçok ayette yer almaktadır. Ayetlerin içeriğine baktığımızda farklı anlamlarla karşılaşmaktayız. Ancak dikkat çeken nokta insanın kendine zulmetmesidir. İnsanın kendine zulmetmesi ...
 • Gündüz, Bilal (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011)
  Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda, kâinatın, insanların ve tüm varlıkların yaratılmasının en mühim neticelerinden birisinin şükür olduğunu, insanoğlu olarak bizim, verilmiş bir şükür sözünün sonucu olduğumuzu ve ta yaratılışımızdan ...
 • Toraman, Recep (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005)
  Salât kavramı; Kur'an'da sıklıkla kullanılmasıyla, slam inanç dünyasını şekillendiren çok önemli kavramlar ile beraber zikredilmesiyle ve daha önemlisi, önem itibariyle iman ile küfür arasında bir mihenk, mânâsı itibariyle ...
 • Şen, Mustafa (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  Zenginlik ve fakirlik insanlığın başlangıcından başlayıp sonuna kadar devam edecek olan bir olgudur. Bu iki olgu hakkında her dinin ve dünya görünün birer fikri mevcuttur. Biz bu çalışmada Kur'an'ın bu iki olguya bakışını ...
 • Turan, Masallah (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006)
  Günümüzde din dilinin mahiyeti konusundaki tartısmalarda, sembolik ifadelerin tahlili büyük bir önem arz etmektedir. fadeleri literal anlamlarıyla degil, ifade etmek istedikleri maksatlarla yorumlamayı önceleyen sembolizme ...
 • Dereli, Muhammed Vehbi (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001)
 • Işıcık, Yusuf (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006)
  Su, Allah (c.c)'ın yaratma sıfatının tecelli ettiği maddelerden bir tanesidir. Ayrıca canlılar hayatlarını büyük oranda su ile devam ettirirler. Allah (c.c), suyun önemini anlatmakta, insanların bu konuda nasıl davranmaları ...
 • Yaşar, Naif (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011)
  Kur'an, Allah tarafından gönderilen mücizevi bir kitap olup tüm insanların gerek sosyal yaşamlarında ve gerekse de ruhları ve diğer özellikleri ile alakalı tüm ihtiyaçların cevap veren bir kitaptır. Bu kitabın amacı, içinde ...
 • Çiftci, Ali (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2009)
  Mekkî ve Medenî dönemde nazil olan ayetlerde yaklaşık 200-250'ye yakın ayetin infak ve zekatla ilgili olduğu görülmektedir. Yaklaşık 87-90 surenin Mekke'de nazil olduğu bilgisinden hareketle bu dönemde nazil olan ayetlerde ...
 • Pak, Süleyman (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000)
 • Karaca, Gülsüm (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011-11-28)
  Kur'an'da, müteşâbih olarak isimlendirilen bir kısım ayetler vardır ki bunlar lafzındaki kapalılık, benzerlik ve bilinmezlikten dolayı manası tam olarak anlaşılamayan ayetlerdir. Tefsirleri insanlar tarafından bilinmekle ...
 • Narol, Süleyman (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004)
 • Bayrakcı, Nizamettin (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2010)
  Kur'ân İlimleri ifâdesi, Kur'ân'ın anlaşılmasına yardımcı olan ilimler manasına gelmektedir. Kur'ân-ı Kerim, çeşitli ilim dalları açısından üzerinde birçok çalışmanın yapıldığı bir kitaptır. Taberî de eserinde oldukça ...