Selcuk University Digital Archive Systems

Browsing by Author "Hacıgökmen, Mehmet Ali"

Browsing by Author "Hacıgökmen, Mehmet Ali"

Sort by: Order: Results:

 • Hacıgökmen, Mehmet Ali (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2001)
  Sadrüddin Konevî Anadolu Selçukluları zamanında 605/1204—673/1274 yılları arasında Anadolu’da yaşamış çok önemli bir mutasavvıftır. Onun üzerine muhtelif çalışmalar yapılmıştır. Yaşadığı dönemde Anadolu’da Babailer adı ...
 • Hacıgökmen, Mehmet Ali (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2012)
  Ahiliğin temeli cahiliye dönemine kadar inen adına fütüvve denen anlayışa dayanmaktadır. İslâm dünyasına yayılan kabul gören Fütüvve anlayışı XIII.yüzyılda Abbasî halifesi en-Nâsır Li dinillah (Hilafeti:575-622/1180-1225) ...
 • Hacıgökmen, Mehmet Ali (Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi, 2017)
  Ateşbâz‐ı Veli hakkında çok fazla bilgiye sahip değiliz. Bugün bildiğimiz Mevlana ile arasında geçen bir menkıbe, türbesinde bulunan kitabedir. Ateşbaz‐ı veli bütün bu bilinmezliğine rağmen Mevleviliğin en önemli yapı ...
 • Coşkun, Sevil (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
  Horasan ve Kuzey Hindistan'ı içine alarak döneminin en güçlü devleti haline gelen Gazneliler, Selçuklu Türkmenlerinin yurt arayışı ile elinde bulundurduğu gücünü Tuğrul ve Çağrı Beylere kaptırmıştır. Tuğrul ve Çağrı Beylerin ...
 • Kıztanır, Dilek (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
  IX ve XI.Yüzyılda, Doğu Anadolu Bölgesi’nde varlıklarını sürdüren Ermeni sülalelerinden biri de Kars/Ani coğrafyasında hüküm süren Bagratuni sülalesi olmuştur. Bagratuniler, soylarını Kral Davud’a bağlamışlar ve Yahudi ...
 • Hacıgökmen, Mehmet Ali (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2006)
  XIII. asrın ortalarında, Anadolu Selçuklu Devleti'nde birçok karışıklıklar meydana gelmekteydi. Anadolu'da adı Babailer İsyanı olarak bilinen büyük bir isyan çıktı (638/1240). Ahiler ve Türkmenler takibdta uğradılar. ...
 • Uçan, Mustafa (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2009)
  Mehmet Altay Köymen 1916 yılında Ankara'nın Haymana İlçesinde doğmuştur. Daha doğmadan önce babasının Çanakkale Cephesinde şehit olmasıyla yetim kalan Köymen sıkıntılı bir çocukluk dönemi geçirmiştir. Cumhuriyet'in ilk ...
 • Hacıgökmen, Mehmet Ali (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2014)
  Mevlâna Celâleddin-i Rumî eserleri, yaşamı itibarıyla hakkında en çok araştırma yapılan mutasavvıflardan birisidir. Yaşadığı dönem, Türkiye Selçuklu Devletinin son dönemi olması Sultanlar, Melikler, Emirlerle yakın ...
 • Hacıgökmen, Mehmet Ali (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2018)
  Avcılığın insanlık tarihi kadar eski bir geçmişi vardır. İnsanoğlu, önce ihtiyacını gidermek ve varlıklarını sürdürebilmek için tüfek kullanımına değin bir uğraş içinde olmuş ve birçok ritueller geliştirmiştir. Türklerin ...
 • Hacıgökmen, Mehmet Ali (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2010)
  Türkiye Selçuklu Devletinin kuruluşunda, gelişmesinde, ümeranın çok farklı kendine has bir fonksiyonu olduğunu biliyoruz. Emir Esededdin Ayaz da bunlardan biridir. Emir Eseddin Ayaz, I. Gıyaseddin Keyhüsrev ve oğulları ...
 • Hacıgökmen, Mehmet Ali (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2012)
  Türk Devletlerinde tahta çıkan sultanlar kendilerine bir takım alâmetler verirlerdi. Bunların en başında unvanlar gelirdi. Bu unvanlar Sultanların yaptığı veya yapmak istediği icraatları gösterirdi. Ayrıca bu unvanlar ...
 • Hacıgökmen, Mehmet Ali (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2011)
  Bizanslılar zamanında Konya bugünkü Alaeddin tepesine kurulmuş kutsal bir şehirdi. Malazgirt’ten kısa bir süre sonra Kutalmışoğlu Süleyman Toros dağlarırını aşarak Orta Anadolu’daki birçok şehir ve kasabaları zaptederek ...
 • Akbaş, Murat (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011)
  Nişabur, ticaret yolları üzerinde Sasani hükümdarlarından I. Şapur tarafından kurulmuş Horasan'ın önemli dört şehrinden birisidir. Nişabur ayrıca iklimi ve kurulduğu coğrafya bakımından da insanların rağbet gösterdiği, ...