Browsing by Subject "D-dimer"

Sort by: Order: Results:

  • Karabulur, Keziban Uçar (Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2010)
    Bu çalışmada; tavşanlarda deneysel AMİ modeli kullanılarak, serum Diamin Oksidaz (DAO), Prokalsitonin, D-Dimer, Amilaz ve Fosfor düzeylerinin AMİ erken tanısındaki önemi ve kullanılabilirliği araştırıldı. Ayrıca; bu dört ...
  • Köylü, Habibe (Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2011)
    Amaç: Bu çalışmada küçük hücreli dışı akciğer kanserli olgularda plazma d-dimer, serum prokalsitonin ve CRP düzeylerinin bakılması ve bu düzeylerin hastalardaki sigara öyküsü, TNM evresi, tümör lokalizasyonu, tümör büyüklüğü, ...