Browsing by Author "Can, Aytekin"

Sort by: Order: Results:

 • Aslan, İmran (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001)
  Sinema, eğlence ve eğitim aracı olmasının yanında bütün dünyayı büyüsü içine alan bir sanattır. Zamanla diğer sanatlarla etkileşim içine girse de hiçbir sanat sinema kadar geniş kitleleri etkisi altına almamıştır. Sinema ...
 • Sayıcı, Fırat (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011-06-29)
  Dünya sinemasına damgasını vuran akımlara bakıldığında, en kalıcı ve başarılı akımların gerçekçilik temeli üzerine inşa edilenler olduğu görülmektedir; Sovyet Toplumsal Gerçekçiliği, Şairane Gerçekçilik, Belge Okulu, Özgür ...
 • Evecen, Gökhan (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2017)
  Bu çalışmada, bir anlatı biçimi olan belgesel sinemada bakış açısı ve anlatıcı kavramlarının karşılığı incelenmektedir. Anlatı metninin omurgasını oluşturan kişi, mekan ve zaman gibi unsurların olay örgüsüne dönüşmesi, ...
 • Cantaş, Azime (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2017)
  Distopik Filmlerin Göstergebilimsel Analizi Terry Gilliam Sineması başlıklı bu tez üç bölümden oluşmaktadır. İnsanlık tarihi boyunca gelişen ve değişen toplum mükemmeli gelecekte aramıştır. Dünya savaşları, nükleer tehdit, ...
 • Kovacı, Pınar (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2016-11-25)
  Tarihi 16. yüzyıla dayanan toplumsal hareketler işçi hareketleri ya da öğrenci hareketleri olarak da geçmektedir. Sınıf mücadelesine dayanan toplumsal hareketler 19. yüzyılda yerini yeni toplumsal hareketlere bırakmaya ...
 • Can, Aytekin; Uğurlu, Faruk (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2010)
  Sinema çağdaş yaşamda önemi yadsınamayan bir sanat dalıdır. 20. yüzyılın hemen başında gelişmeye başlayan sinema, kendine özgü yapısının oluşturduğu yeni yeni çeşitliliklerle kitlelerin görsel işitsel duyularına yönelir. ...
 • Erdoğan, Hasan Ali (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2009)
  Günümüz kitle iletişim araçlarından özellikle televizyon tüm dünyada olduğu gibi kitleleri en hızlı ve en etkin şekilde etkileyen ve yönlendiren bir özellik taşımaktadır. Bu çalışmada kitle iletişim araçlarından televizyonun ...
 • Buğdaylı, Hilal (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  Yeni milenyumdan itibarensinemalarda canlandırma yapımların gösterimi artmıstır. Sadece Walt Disney degil diger sirketlerde canlandırma filmler üretmeye baslamıstır. Canlandırma yapımların Hollywood sirketlerinin tekrar ...
 • Aytaş, Murat (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2010)
  İnsanoğlu, çağımız iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelere paralel olarak kendi, sosyal, kültürel ve gündelik yaşamını, bu teknolojiler üzerinde yeniden üretmektedir. Özellikle internetin yarattığı sayısal platformun ...
 • Duyar, Süleyman (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013)
  İnsan beş duyu organı aracılığıyla dünyayı algılamaktadır. Duyularımızdan gelen bilgiler bizim gündelik yaşam pratiklerimizin tamamını oluşturmaktadır. İnsan gözünü kullandığı gibi diğer duyu organlarını yoğun olarak ...
 • Toker, Haydar (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016)
  Yaşadığımız 21. Yüzyılda insanlar ve kitle iletişim araçları arasında etkileşimli bir iletişim süreci yaşanmaktadır. Kitle iletişim araçlarının içerisinde bireylerin birbirileriyle en yoğun bir şekilde etkileşim içerisinde ...
 • Gündel, Nergiz (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010-02-03)
  Küreselleşme olarak tanımlanan toplumlararası alışverişlerin yoğunlaştığı bir dünyada, kültürel farklılıkların yok olacağı ve yerini birörnek bir kültüre bırakacağı yönündeki kaygılar güçlenmektedir. Reklamların da küresel ...
 • Horzum, Işıl (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  Günümüzde her bireyi bir şekilde tesiri altına alan reklâmların, tüketimi özendirmek amacıyla mesajlar ürettiği düşüncesinden yola çıkılan bu çalışmada, dünyanın geçmiş dönemlerine kıyasla Modern Çağ'da büyük değişime ...
 • Can, Aytekin (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2000)
  Bu çalışmada okulöncesi televizyon yapımında hedef tespiti ve başarılı bir okul öncesi programındaki süreçler İncelenmektedir. Örnek program olarak yayınlandığı günden heri birçok olumlu ve olumsuz eleştiriler alan "Susam ...
 • Kaçan, İrfan (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004)
 • Şeker, Mustafa (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003)
  Bu çalışmada, özel televizyonların haberlerini hangi ölçütlere göre seçtiği ve nasıl yapılandırdığı araştırılmıştır. Gazeteler için geliştirilmiş haber değeri mo dellerinin televizyon haberciliğini ne ölçüde açıklayabildiği ...
 • Apaydın, Şebnem Ceylan (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012-09-29)
  Popüler Kültür Ürünü Olarak Yerli Durum Komedilerinin Dil Ekseninde İncelenmesi: Türk Malı Dizisi isimli yüksek lisans tezi, durum komedisi türündeki bazı yapımların senaryosunda kullanılan Türk dili hatalarını ve kullanılan ...
 • Özarslan, Hüseyin (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002)
 • Doğru, Mehmet Sefa (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013-10-21)
  Sinema Yapımlarında Görsel Eğretileme ve Anlatım Aracı Olarak Işık: Kara Film Örneği başlıklı bu tez üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde ışık-gölge tekniğinin resim sanatı içerisindeki gelişimi ve sinemaya olan etkisi, ...
 • Sabuncu, Serdar (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010-09-17)
  Bu çalışmanın konusu, bir filmin yaratım sürecini açıklarken görüntü düzenlemesinin sinemasal anlatıma katkılarını bilimsel temellere dayandırarak açıklamak ve Takva filmini ruh-bilimsel açıdan değerlendirmektir. Bu ...