Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Altındağ, İlkay (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010-08-10)
  Bu çalışmada, basit doğrusal ve çoklu doğrusal regresyon analizinde kullanılan en küçük kareler yöntemine bir alternatif olarak geliştirilen ve daha kapsamlı bir regresyon görüntüsü sunmak amacıyla önerilen ?Quantile ...
 • İmançer, Çiğdem Ece (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-03-23)
  Toplumsal cinsiyet olgusu, gelenekler, adetler, din ve kültürel etmenler üzerinde yükselen ve sosyal bilimlerin temelinde yer alan en önemli kavramlardan birisidir. Toplumda yaşayan bireylere çeşitli roller veren ve dağıtılan ...
 • Tüfekcioğlu, Fikret (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015-11-20)
  Radon renksiz, kokusuz ve duyu organlarıyla algılanamayan radyoaktif bir gazdır. Kayaçlarda ve topraktaki doğal radyoaktif uranyum elementi, radyum ve radonunu oluştuğu uranyum bozunma serisinin birinci üyesidir. Kayaçlardaki ...
 • Taner, Alper (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007-10-17)
  Bu çalışmada santrifüj pompaların YSA teknikleri ile tasarımı yapılmıştır. Bu amaçla pompanın devir sayısı, debi ve manometrik yükseklik parametreleri giriş verisi, çark giriş çapı, çark çıkış çapı, çark kanat sayısı, pompa ...
 • Köklü, Niğmet (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006)
  Radyasyon, dalga, parçacık veya foton olarak adlandırılan enerji paketleri ile yayılan enerjidir. Radyasyon, daima doğada var olan ve birlikte yaşadığımız bir olgudur. Radyo ve televizyon iletişimini olanaklı kılan radyo ...
 • Barut, Hasan Şakir (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009)
  Bu çalışma, Dr. Abdurahman Yurtarslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniği'nde gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada, 5x5, 10x10, 20x20, 30x30 cm 2 lik alanlarda izodoz eğrilerini elde ...
 • Arabacı, Caner (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 1999)
  İletişim tarihi içinde radyo ve televizyonun yazılı basından sonra önemli bir yeri vardır. Türkiye'de ilk radyo yayınlarının yapıldığı yıllarda acaba Anadolu'nun takibi nasıl ve hangi seviyede olmuştur? Bu denemede, 1927 ...
 • Gökgündüz, Hacı Bekir (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008)
  Bu çalışmada GPS sisteminin bir fonksiyonu olan istenilen herhangi bir araç yada nesnenin konumunun ve yerini belirleme işlevinin yerine kullanılabilecek çok daha ekonomik kullanışlı ve işlevsel, RF sinyaller kullanılarak ...
 • İsmael, Mohammed N. (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010)
  RFID radyo frekans kullanarak nesnelerin kimlik bilgilerini okunmasını sağlayan teknolojidir. Temel olarak bu teknoloji elektronik etiket ve bir okuyucudan meydana gelmektedir. RFID teknoloji her geçen gün maliyetinin ...
 • Özcan, Emine (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013-06-07)
  Kimlik ve otomatik tanımlama işlemleri son yıllarda birçok endüstri alanında kullanılmaya başlanmıştır. Bu sistemlerden biriside RFID sistemleridir. RFID teknolojisi günümüzde elektronik pasaport uygulamalarında, lojistik ...
 • Genç, Özgür (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010)
  Bu çalışmada, 3 GHz'e kadar olan radyo frekans spektrumunda ortamdaki elektromanyetik (EM) kirliliğe GSM bandlarının etkisi incelenmiştir. Konu ile ilgili önceki çalışmalardan farklı olarak belirlenen frekans spektrumundaki ...
 • Şen, Yavuz (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  Bu tezin konusu, kısa adı RTÜK olan Radyo Televizyon Üst Kurulu ve kararlarının yargısal denetimidir. Hukuk sistemimiz için henüz çok yeni bir kavram olan bağımsız idari otorite çerçevesinde, yine yeni bir kurum olan Radyo ...
 • Ünlüer, Ayhan Oğuz (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2005)
  Uluslararası kitle iletişiminin gelişmekte olan ülkeler aleyhine olduğu savunulan işleyişi ilk olarak 1970’li yıllarda çatışma konusu olmuştu. Gelişmekte olan ülkelerin dengesiz haber akışını düzeltmeye yönelik girişimleri ...
 • Kasım, Metin (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2008)
  Röportaj, kamunun merak ettiği bir konuda o konu ile ilgili uzman ya da tanık kişiler ile karşılıklı görüşülerek bilgi alınması eylemidir. Röportaj kelimesi Latince’de toplamak, getirmek anlamı taşımaktadır. Bu kelime ...
 • Yüksel, Erkan; Öğüt, Pelin; Kaya, Asuman (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2012)
  Türkiye’de sağlık konulu yayınlardaki artışla birlikte yayın içeriklerine yönelik eleştiriler de her geçen gün artmaktadır. Bu çalışmada, ülkenin radyo ve televizyon yayıncılığı alanında düzenleyici ve denetleyici kurumu ...
 • Ulutaş, Selçuk (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2009)
  Radyo tarihi sürecinin başlangıcından bu yana kitle iletişim açısından son derece kilit bir rol oynamıştır. Örneğin çok iyi bir propaganda aracıdır ve tarihte radyonun propaganda amaçlı kullanımı ile ilgili oldukça fazla ...
 • Sarıcık, Bekir (Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2009)
  RFTA kullanarak karaciğer hidatik kistlerinin tedavi edilebileceğini düşünerek, hidatik kistli koyun karaciğerlerinde kist içine radyofrekans termal ablasyon işlemi uygulayıp kistin canlılığını yok etmeyi amaçladık. Gereç ...
 • Çelik, Musa (Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2004)
  Bu araştırma Anadolu Yaban koyununun bazı davranış özelliklerinin belirlenmesi ve onlara daha uygun yaşama alam standartları belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada farklı yaşlarda dört erkek ve dört dişi bireye verici ...
 • Ertürk, İdris (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  Rahman Suresi, Kur'an'ın elli beşinci suresidir. Yetmiş sekiz ayetten oluşan bu surenin, Mekke'de indiği kabul edilir. Adını, birinci ayetini oluşturan ve Allah'ın isimlerinden olan ?er-Rahman? kelimesinden almıştır. Sure, ...
 • Karaçam, Olcay (Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2011-06-17)
  Cumhuriyet'in ilan edilmesi, yapılan harf devrimi ve sosyal yaşamdaki düzenlemelerle ülkemizde çocuk ve çocuk edebiyatına verilen önem daha çok artmıştır. Reşat Nuri Güntekin, Peyami Safa, Kemalettin Tuğcu, Abdullah Ziya ...