Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Küçükbasmacı, Ferhan (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002-08-02)
  Bu araştırmada bodur M 9 ve yan bodur MM 106 elma klon anaçları ile bodur Gisela-5 kiraz klon anaçlarının yeşil çeliklerinin hidroponik sistemde ve şişleme ünitesinde köklenme kabiliyetlerinin ve bitki büyüme düzenleyicilerden ...
 • Akarsu, Babür Mehmet (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  Eskiçağ Mezopotamya'sı ve Anadolu'su arasında, hammadelerin, mamul malların, buluşların, fikirlerin, yeni teknolojilerin aktarımının yapıldığı deniz ticareti olgusu mevcuttu. Bu deniz ticaretinin rotası doğu-batı ...
 • Özus, E. Elhan (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005)
  Öğrenen organizasyon, öğrenerek kendini yenileyen organizasyondur. Bu organizasyonlar öğrenerek değişir ve değişmek için öğrenir. Öğrenme birey, grup ve kurum düzeyinde olur. Grup öğrenmesi, organizasyon üyeleri arasında ...
 • Küçükbezci, Hatice Gül (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010-07-30)
  M.Ö. 2. Bin yılın ilk çeyreğinde yani Assur Ticaret Kolonileri Çağı'nda, Assurlu tüccarların Orta Anadolu'ya, başta kalay olmak üzere, farklı birçok lüks mal getirmeleri ile bu iki bölge halkı arasında, öncelikli olarak ...
 • Aslan, Emet Egemen (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  Arkeolojik kazılarda elde edilen seramik buluntular, bulundukları coğrafyada yaşamış olan insanların sosyo-kültürel yapıları hakkında detaylı bilgi edinmemizi sağlayan en önemli buluntu gruplarından biridir. Görsel bir ...
 • Atila, Nermin (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015-06-05)
  M.Ö. II. bin yılda Anadolu'da, Boğazköy - Hattuša merkezli kurulan Hitit Devleti buradan Anadolu'ya yayılmıştır. Hititlerin hem dini hem de siyasi başkenti olan Boğazköy- Hattuša imparatorluğun sonuna kadar başkent olma ...
 • Özdemir, Selda (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011-10-28)
  Bu çalışmanın amacı; Eski Tunç Çağı'nda Orta Anadolu ve Kuzey Anadolu'daki yerleşimlerde ve satın alma yolu ile ele geçen madeni silah tiplerinin gelişiminin değerlendirilmesidir. Orta Anadolu ve Kuzey Anadolu'nun coğrafi ...
 • Çakır, Şerife (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-04-05)
  Hat sanatı, İslam sanatları arasında önemli ve özel bir yere sahiptir. Bunun sebebi Kur'an-ı Kerim'e verilen değer sebebiyle onU daha güzel ve sanatlı yazma kaygısıdır. Bu sebepten yazı çok fazla değer görmüş ve birçok ...
 • Karagülmez, Müjdat (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2018)
  Türkler ve Macarlar I. Dünya Savaşı’nda müttefik olarak aynı cephede sırt sırta çarpışmış iki millettir. Savaş sonrasında Türk milleti, Milli Mücadele ile yurdunu düşman işgalinden kurtararak yeni bir devlet kurmuş ve bu ...
 • Garda, Betül (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010-04-30)
  Ürün çeşitliliğinin, başarının anahtarı olduğu bu çağda, hizmet sektörünün arz profilinde, büyük değişimler yaşanmaktadır. 90'lı yıllardan bu yana, seyahat ve turizm sektörünün sunduğu ürün ve hizmetlerin, farklılaşan ...
 • Berument, Hakan (Selcuk University Research Center of Applied Mathematics, 2005)
  This study finds that uncertainties in interest rates, commodity prices and money aggregate affect economic outcomes for Germany. Both interest rate and monetary policy uncertainty measures are positively correlated with ...
 • Allı, Hakan; Candar, Selime Semra; Akata, Ilgaz (Selçuk Üniversitesi, Mantarcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, 2017)
  Fungal samples were collected from different localities in the boundaries of Yalova province between 2010 and 2012. As a result of field and laboratory studies, 92 species within the 41 families and 14 orders were identified. ...
 • Kaşık, Gıyasettin; Aktaş, Sinan; Öztürk, Celaleddin; Doğan, Hasan Hüseyin (Selçuk Üniversitesi, Mantarcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, 2010)
  The material of this study composes macrofungi specimens have been collected from different localities in Gevne Valley between 2000-2003 particularly during the months of autumn and spring. As a result of the field and ...
 • Baba, Hayri; Alkan, Sinan; Kaşık, Gıyasettin (Selçuk Üniversitesi, Mantarcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, 2013)
  Bu taksonomik çalışmada, 2011 yılında Antakya (Hatay) makromantarları toplanmıştır. Arazi ve laboratuar çalışmaları sonucu ve divisiosunda 87 takson rapor edilmiştir. Belirlenen türlerin yayılışı, habitatı ve toplama ...
 • Solak, Mehmet Halil; Allı, Hakan; Işıloğlu, Mustafa; Güngör, Halil; Kalmış, Erbil (Selçuk Üniversitesi, Mantarcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, 2013)
  In this study, an attempt has been made to determine macrofungal specimens collected from Burdur in 2006-2008. After field and laboratory studies, 35 taxa belonging to 17 families and 2 divisio were identified. 3 taxa ...
 • Baba, Hayri; Alkan, Sinan; Kaşık, Gıyasettin (Selçuk Üniversitesi, Mantarcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, 2014)
  In this taxonomic study, macrofungi of Tayfur Sökmen Campus (Hatay) werecollected between 2010-2011. As a result of field and laboratory studies we have reported 58 taxa Ascomycota and Basidiomycota. The distribution, ...
 • Solak, Mehmet Halil; Allı, Hakan; Işıloğlu, Mustafa (Selçuk Üniversitesi, Mantarcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, 2011)
  The materials of this study comprise macrofungi specimens collected from different localities in Osmaniye Province in the years of 2006 and 2008. As a result of field and laboratory studies, 52 taxa under 25 families ...
 • Akıncı, Ömer (Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 2007)
  Maden işletmeciliği çok değişik jeolojik ortamlarda yapılabilmekte ve her gün olumlu veya olumsuz yeni bir gelişme gündeme gelmektedir. Birçok işletmenin verimsiz üretim yapmasında, zenginleştirme tesislerinin kapanmasında ...
 • Duran, Zekeriya; Erdem, Bülent; Doğan, Tuğba (Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 2018)
  Normal bir insan kulağı 20 Hz – 20000 Hz frekans aralığındaki sesleri duymakla birlikte bu aralıktaki farklı frekanstaki sesleri eş şiddetle algılamamaktadır. Bu nedenle insan maruziyetinin belirlenmesinde gürültü düzeylerini ...
 • Doğan, Kemal (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009)
  Yeraltında açılan kazı boşluklarının, galerilerin etrafında veya yeryüzünde açılan açık maden ocaklarında yüzeyden görülemeyen; bozuklukların, boşlukların, fayların, yeraltı suyu durumunun ve benzeri maden tasarımını ...