Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Parpar, Tuğba (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011-07-07)
  Bu çalışmada, Tribonacci'nin üreteç matrisi kullanılarak özellikler incelendi ve bu özellikler k. mertebeden rekürans dizisine taşındı. Tribonacci serileriyle ilgili formüller elde edildi. Elemanları Tribonacci dizisi olan ...
 • Kayabaş, Hülya (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006-07-07)
  Bu çalışmada elemanları Fibonacci sayılarından oluşan Toeplitz ve Hankel matrislerini tanımladık. Bu matrislerin determinantlarını, terslerini ve Euclidean normlarını içeren bazı teoremler, sonuçlar ve konjektürler verdik.
 • Solak, Raziye (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006-09-22)
  Bu çalışmada genelleştirilmiş k-Fibonacci sayıları ile genelleştirilmiş k-Fibonacci matrislerinin tanımları verilmiştir. lk olarak k-Fibonacci matrisinin bazı özel matrisler ile ayrışımı verilmiş ve bu ayrışımlardan ...
 • Sevgi, Habip Mehmet (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010)
  Bu çalışmada, ilk olarak k- Fibonacci sayıları ile circulant ve negacyclic matrisler tanımlanmıştır. Daha sonra, tanımlanan bu matrislerin özdeğerleri, determinantları ve normları (spectral, Euclidean, satır, sütun) ...
 • Bolat, Cennet (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008-07-03)
  Bu çalışmada ilk olarak, Falco'n ve Plaza tarafından Fibonacci sayılarının yeni bir genelleştirilmesi olan k-Fibonacci sayıları tanımlandı ve bu tanımdan yararlanılarak Lucas sayılarının bir genelleştirilmesi olan k-Lucas ...
 • Yılmaz, Fatih (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013-12-04)
  Bu çalışmada, k-mertebeli lineer rekürans bağıntısıyla tanımlanan bazı özel sayı dizileri için matrisler yardımıyla bir takım yeni özellikler elde edilmiştir. Bu bağlamda, çalışma üç kısımdan oluşmaktadır. İlk kısımda ...
 • Çoban, Ülviye Müjde (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2009)
  İdâreye sosyal ilişkileri düzenleyebilmek amacıyla birtakım yetkiler tanınmıştır. İdârî para cezası uygulayabilme yetkisi bunların içinde en dikkat çekenidir. Bu çalışma kapsamında Kabahatler Kanunu'nda yer alan idârî para ...
 • Baytak, İsmail (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014-12-19)
  Bu çalışma, Antik dönemde Kabalis (Kibyratis) ve bölgesel olarak da Lydia, Lykia, Phrygia, Pisidya bölgeleri ile sınır ilişkileri kapsamında bölgenin tarihsel coğrafyası ve urbanizasyon modelini ortaya koymaktadır. Tez ...
 • Malkoçoğlu, Abdulkadir; Yerlikaya, Nurdan Çetin (Selçuk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, 2015)
  Çalışmada; kabin tipi demonte mobilya köşe birleştirmelerinde delgi planlarının moment değerleri üzerine etkileri araştırılmıştır. Bu amaçla yapay kaplamalı yonga levha (YKYL) ve orta yoğunluktaki lif levhalardan (YKLL) 5 ...
 • Oğan, Kasım (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2010)
  Kabir hayatı, geçmişten günümüze her asırda merak edilen ve üzerinde birçok tartışmanın yapıldığı konulardan birisidir. Çalışmamızın birinci bölümünde, öncelikle kabir ve berzah kavramları açıklanmış; İslam öncesi din ve ...
 • Soy, Hakkı (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013-05-16)
  Kablosuz algılayıcı ağların geleceğin algılama teknolojisi olması öngörülmekte ve bu nedenle geniş bir yelpazede uygulama alanlarında giderek daha önemli hale gelmektedir. Katmanlar arası tasarım, kablosuz algılayıcı ağların ...
 • Sezer, Murat (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-01-31)
  Projede solar aydınlatma elemanlarının güç elektroniği bölümlerinin (şarj kontrolör ve LED sürücü) tasarımı, kablosuz kontrolünün yapılması ve uzaktan takibinin sağlanması amaçlanmıştır. Komple solar aydınlatma için gerekli ...
 • Özcan, Ömer (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011-01-20)
  İlerleyen teknoloji, daha küçük, daha az enerji harcayan ve daha ucuz elektronik bileşenlerin üretilmesine imkan sağlamıştır. Bu sayede daha önce fikir olarak var olan ancak teknik imkansızlıklardan dolayı yapılamayan pek ...
 • Soofizadeh, Abdolvahid (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2017)
  Yaklaşık yedi asır boyunca müşterek bir coğrafyayı paylaşan İran ve Osmanlı devletleri mezhep, siyasi ve içtimai farklılıkların gölgesinde bir türlü sağlam temellere oturtulamayan siyasi münasebetlerini, bir takım ...
 • Seymen, Funda Aydın (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008)
  Uluslararası Haritacılar Birliğinin (FIG) XX. Kongresinde alınan bir kararla, 1994 yılının bakış açısıyla, yirmi yıllık bir sürede kadastronun nasıl gelişeceği ve neye benzeyeceği hususundaki ?Kadastro 2014 Vizyonu? nun ...
 • Akca, Mustafa (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007)
  Ülkemizde tesis kadastro çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğu günümüzde, mevcut yenileme çalışmaları dar bir kapsamdadır. Teknik ve hukuki bütününü ele alan kadastro çalışmalarının yanında mülkiyet durumuna dokunmadan ...
 • Coşar, Halil İbrahim (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010-08-04)
  Bu çalışmada kader anlayışının Kur'an bağlamında (dinin bütünlüğü çerçevesinde) sosyo-psikolojik tahlili yapılmaya çalışılmıştır. Öncelikle kader kavramının tanımı yapılmış, tarihsel süreçte, konunun, Cahiliyede algılanışı, ...
 • Ökçesiz, Muammer (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  Yüksek lisans tez çalısması olarak hazırladığımız eserin birinci bölümünde, ?Kaza?, ?Kader? ve ?Dua? kelimelerinin kavramsal çerçeveleri çizilerek, bu kavramların Kuran'da ve hadislerde kullanılısına örnekler verilmistir. ...
 • Karahan, Ümran Ozan (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004)
 • Nisan, Fatma (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2015)
  Kurtuluş Savaşı’ndan sonra Türkiye Cumhuriyeti’nde ‘inkılâp’ adı altında önemli modernleşme hareketleri gerçekleştirilmiştir. Modernleşme ilk olarak siyasi hayatta gerçekleşmiş daha sonraki aşamalarda ise, sosyal hayatın ...